سازمان هواشناسی
    • معرفی
     گروه دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی  با هدف ارتقاء کمیسیون های تخصصی دریایی در راستای وظایف بین المللی و نیز ایجاد هماهنگی های لازم بین کمیته های هفت گانه شورای عالی اقیانوس شناسی تشکیل گردیده است.  این گروه در مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور قرار دارد. اعضاء این گروه شامل:کارشناس برنامه ریزی شورای عالی اقیانوس شناسی، کارشناس برنامه ریزی کمیته هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی، کارشناس برنامه ریزی کمیته هماهنگی هواشناسی آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزرCASPCOM و کارشناس برنامه ریزی کمیسیون JCOMM  می باشد .
     -        معرفی کمیته هماهنگی هواشناسی آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزرCASPCOM
     کمیته هماهنگی هواشناسی آبشناسی و مراقبت محیطی دریای خزر CASPCOMیک کمیته منطقه ای است که بین کشورهای حاشیه دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه برقرار می شود. جلسات این کمیته سالی یکبار و به طور چرخشی هر سال در یک کشور برگزار می شود.
     با افزایش ناگهانی تراز آب دریای خزر در دهه 60 و اوایل دهه هفتاد و تخریب و آب گرفتگی تاسیسات و نواحی مسکونی در سواحل پنج کشور حاشیه دریای خزر، موجی از نگرانی در این کشورها در زمینه تبعات این پدیده بوجود آمد. فعالیت های استخراج و اکتشاف نفت، بنادر تجاری و شیلاتی، تاسیسات نظامی، خطوط حمل و نقل دریایی، محیط زیست تالاب های متصل به این دریا و کشاورزی، از حوزه هایی بودند که آسیب فراوانی را تحمل نمودند. برای رفع این مشکل و شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر در بروز نوسانات حدی تراز آب دریای خزر ، فعالیت های مختلفی در سطوح ملی و منطقه ای صورت گرفت که می توان از آن جمله به کنفرانس رامسر اشاره نمود. همچنین نهادهای منطقه ای برای سازماندهی و مدیریت امور مربوط به پایش، پیش بینی و مقابله با آثار تخریبی این پدیده بوجود آمد. در این راستاکمیته‌ای جهت هماهنگی امور هواشناسی آبشناسی و پایش محیطی دریای خزر در شهریور 1373 طی نشستی میان کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و مقرر گردید ریاست این کمیته هر دو سال یکبار به صورت دوره‌ای به عهده رییس هواشناسی یکی از پنج کشور حاشیه دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران باشد. این کمیته تاکنون 19 اجلاس در این پنج کشور برگزار نموده است . موافقت نامه این کمیته نیز پس از گذشت 19 سال به امضاء پنج کشور رسید و لازم الاجرا شد.  هدف از تشکیل این کمیته برقراری ارتباط‌های علمی و فنی بین پنج کشور یادشده در موارد زیر است :
     1-     ایجاد ایستگاه‌های دیدبانی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در دریای خزر و تعیین راه‌کارهایی برای جمع آوری و مبادله اطلاعات هواشناسی و دریایی
     2-     ایجاد بانک اطلاعاتی هواشناسی  دریای خزر
     3-     ایجاد بستر همکاری‌های تحقیقاتی در زمینه مسائل هواشناسی آبشناسی از جنبه فیزیکی
     4-     پایش محیطی دریای خزر
     5-     جلب کمک‌ها و همکاری‌های بین المللی به منظور اجرای اهداف بالا
     -        معرفی کمیسیون فنی مشترک اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی JCOMM
     JCOMMکمیسیون فنی مشترک اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی می باشد که مکانیزمی را برای هماهنگی بین المللی اقیانوس شناسی و دیده بانی هواشناسی دریایی، مدیریت داده ها و خدمات، فن آوری و قابلیت های ظرفیت سازی در کمیته های هواشناسی و اقیانوس شناسی را ایجاد می کند.
     • اهداف بلند مدت JCOMM
     v     ارتقاء ارائه خدمات هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی در حمایت از ایمنی آبراه ها و سازه های ساحلی و دریایی، مدیریت ریسک برای فعالیت های اقتصادی، تجاری، صنعتی، مدیریت مناطق ساحلی و دریایی
     v     افزایش هماهنگی و نگهداری بلند مدت از سیستم مدیریت داده و دیده بانی اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی
     v     توسعه، بهبود و ارائه خدمات اقلیمی مربوط به هواشناسی دریایی و سواحل و آب هاب عمیق
     v     مدیریت تدریجی برنامه های موثر و کارآمد از طریق تلفیق انتخابی توسعه علوم و فناوری هواشناسی و اقیانوس شناسی
     -         معرفی برخی از گروه های فعال
     • خدمات ایمنی دریایی (ETMSS)
     پس از غرق شدن کشتی تایتانیک در سال 1912، کشور های دریایی در سال 1914 دور هم جمع شدند که این اولین کنوانسیون بین المللی دریایی شد. نتیجه این سیستم امروزه به نام سیستم جهانی ایمنی و بلایای دریایی شناخته شده است (GMDSS).
     • گروه کارشناسی سیستمهای پیش بینی امواج وبلایای ساحلی
      این گروه بیشتر بر روی storm surge و طوفان های حاره ایی فعالیت می کنند.
     • گروه پیش بینی اقیانوسی
     این گروه در سال 2007 در پاریس ایجاد شدند. هدف از تشکیل این گروه مطالعه بر روی جریان های اقیانوسی و نحوه شکل گیری آنان می باشد.
     • گروه دیده بانی
     v     گروه همکاری داده بویه (DBCP)
     v     دیده بانی کشتی
     v     سیستم جهانی دیده بانی تراز آب دریا (GLOSS)
     v     برنامه شناور Argos
     v     ایستگاه های مرجع اقیانوسی OceanSITE
     v     برنامه جهانی کشتی اقیانوسی بر پایه بررسی های هیدروگرافی
     v     برنامه ماهواره های سنجش از راه دور
     v     شبکه پایش و حمایت
     v     سیستم های داده مرتبط با فعالیت هایJCOMM
     • گروه همکاری داده های بویه (DBCP)
     این گروه در سال 1985 تشکیل شد. در سال 2005 در حدود 1250 بویه  شناوررا در اقیانوس ها مستقر نمود، بدین معنی که در هر 500 کیلومتر مربع یک بویه قرار داشت.  در ضمن حدود 400 بویه مهار شده نیز را نصب نمودند.
     • کشتی های داوطلب (VOS)
     طرح VOS یک برنامه بین المللی است که متشکل از چندین کشور که عضو سازمان هواشناسی جهانی WMO  می باشند ایجاد شده است که جذب کننده کشتی ها به جهت ثبت و انتقال مشاهدات آب و هوایی خود در زمانیکه در دریا هستند، می باشند.
     ·        کشتی با موقعیت ویژه (SOOP)
     هدف اصلی از برنامه کشتی با موقعیت ویژه SOOP جمع آوری داده های لایه های سطحی اقیانوسی می باشد.
     • سیستم جهانی دیده بانی تراز آب دریا (GLOSS)
     GLOSS با هدف ایجاد کیفیت بالای جهانی و شبکه های تراز آب منطقه ایی برای استفاده در اقلیم شناسی، اقیانوس شناسی و تحقیق سطح تراز آب در ساحل ایجاد شده است. این برنامه به عنوانGLOSS شناخته شده که داده ها را برای « سطح تراز آب جهانی» استخراج می نماید.
      

مجموع بازدیدها : 610,316,114
تعداد بازدید امروز : 11,356
تعداد بازدید دیروز : 82,294
تعداد بازدید این ماه : 2,772,228