سازمان هواشناسی
    • معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل ونقل
      
     شبکه ایستگاه های هواشناسی جاده ای، فعالیت هایی نظیر تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات، پیش بینی، پیش آگاهی ها، اخطاریه ها، اعلامیه های هواشناسی مرتبط با رشته های متعدد، امور حمل و نقل زمینی و راه آهن، وقوع سیلاب در جاده ها، راهدارخانه ها و در نهایت سلامت عمومی و ساختمانی و بویژه فعالیت های جاده ای را در برخواهد گرفت. عوامل اندازه گیری و ارزیابی در ایستگاه های هواشناسی جاده ایی شامل مواردی نظیر بررسی پدیده های مخرب جوی، عناصر موثر در تقلیل قابلیت دید، تحلیل باران و سیلاب، رگبار و ریزش برف و بهمن، ریزش کوهها و جابجا شدن صخره ها، توفانهای شن، گرد و خاک و بوران و کولاک برف، یخبندانها و یخ زدگی و لغزندگی های موثر بر سطح جاده ها، فشار جوی در سطح جاده، شدت بادهای سطحی و درجه حرارت های آستانه حداقل و حداکثر، نم و رطوبت نسبی هوا، درجه حرارت اعماق مختلف خاک و زمین، مقادیر نهایی تابش آفتاب، تشعشعات زمینی، ارتفاع پایین ترین ابرها، مقادیر بارش، ارتفاع برف، چگالی و آب هم ارز را در خواهد داشت.
     الف) تهیه مداوم آمار و اطلاعات تغییرات و تکامل عناصر هواشناسی در مناطق جاده های تحت پوشش ایستگاه مربوطه.
     ب) صدور پیش بینی های خاص هواشناسی در طول مسیر در رابطه با شدت سرعت باد، سیستم های فشار، مناطق طوفان های مختلف همراه با رعد و برق و وقوع پدیده های مخرب.
     ج) انتشار اعلامیه و اخطاریه ها در مورد وقوع پدیده های خطرناک جوی در مسیر حرکت، سرعت ذوب شدن برف از کوهسارها، شدت باد بر روی پل ها و پدیده های مختلفی که در تقلیل دید موثر می باشند، مخصوصاً از لحاظ پیش بینی سیلابها، اطلاعات مربوط به ارتفاع برف و ریزش آن، تغییرات شبانه روزی درجه حرارت ها و تشکیل انواع مه بر روی جاده ها خواهد بود.
     د) ناوبری زمینی امور حمل و نقل و راه آهن از امور مهم همکاریهای اقتصاد ملی می باشند.
     نیازهای جاری این فعالیت سیر تکامل زمانی و مکانی شرایط جوی را متحمل می گردد. اطلاعات مورد نیاز جهت این سیر تکاملی، استفاده از پیش بینی جوی در دوره های زمانی مختلف، اعلام اخطاریه هایی در جاده قبل از وقوع پدیده های هواشناسی، تهیه اطلاعات درباره مقادیر و ویژگی های عناصر و پدیده های هواشناسی در لحظات مختلف و یا در دوره های زمانی، مورد لزوم می باشد. مخصوصاً بصورت صدور اعلام خطر در مورد وقوع سیل که می تواند به پی ریزی جاده ها و پل ها آسیب رساند.
     ه) هواشناسی می تواند در موارد ذیل به راه سازی کمک نماید :
     استفاده از یافته ها واطلاعات هیدرولوژی سیلابها ودبی آب رودخانه ها ( درساخت پل دیوار ضامن )
     استفاده از اطلاعات هواشناسی ونوسان های حرارت و برودت درفصول مختلف برای تعیین مشخصات آسفالت وغیره
     استفاده از اطلاعات هواشناسی از قبیل میزان و شدت بارندگی و سیلابها در زهکشی هدایت آبهای سطحی ، تعیین مشخصات قنات ها وشیب شیروانی جاده ها بمنظور جلوگیری از تخریب بستر راه وابنیه فنی
     استفاده از اطلاعات هواشناسی ، میزان نزولات اسمانی ومشخصات رژیم رودخانه ها درتعیین مسیر راههای دید الاحداث
     و) هواشناسی می تواند در موارد ذیل به راهداری کمک نماید :
     استفاده از اطلاعات مربوط به آب و هوای کویری و طوفان های شن درارتباط با کشت گیاهان درحاشیه جاده های کویری وایجاد دیوار جهت جلوگیری از تپه های شنی
     استفاده از اطلاعات هواشناسی ومیزان نزولات آسمانی درهر منطقه به منظور برنامه ریزی راهداری (تجهیز ماشین آلات راهداری)
     استفاده از اطلاعات هواشناسی وهشدارهای بموقع ایمنی به صاحبان وسایل نقلیه
     استفاده از اطلاعات هواشناسی جهت نصب علایم مناسب در راهها
     ن) هواشناسی میتواند به طرق زیر کمک حمل ونقل باشد :
     استفاده از اطلاعات هواشناسی جهت برنامه ریزی عبور ومرور بارهای ترافیکی از بستر رودخانه ها
     - نصب تابلوهای هوانما برای اطلاع رسانی
      
مجموع بازدیدها : 606,099,087
تعداد بازدید امروز : 24,909
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,832,861