سازمان هواشناسی
        • معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل ونقل

          در دنیای امروز، حمل و نقل بخش زیربنایی اقتصاد است که بر پایه مبادلات بازرگانی موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است. در واقع، بخش حمل‌ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای، دریایی و ریلی، موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی در داد و ستد بوده و در ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم بالایی دارد. صنعت حمل و نقل همواره در معرض اثرات مخاطرات آب و هوایی قرار دارد که موجب وقفه در خدمات دهی و از بین رفتن جان و مال انسان ها می شود. از این رو صنایع و شرکتهای حمل و نقل با درک صحیح از تاثیر مخاطرات جوی و اقلیمی بر فعالیت خود، بصورت چشمگیری از خدمات هواشناسی استفاده می‌کنند. هواشناسی کشور هم اکنون به بخش‌های حمل و نقل هوایی، جاده‌ای و دریایی با استقرار انواع ایستگاه‌های هواشناسی و سامانه‌های مدرن و خودکار خدمات ارائه میدهد. اداره فناوری هواشناسی در حملونقل، وظیفه مدیریت نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات و سامانه‌های فنی هواشناسی در شبکه‌های ایستگاه‌های فرودگاهی، جادهای و دریایی با تعمیرات پیشگیرانه، کالیبراسیون دوره‌ای و بنابر ضرورت تعمیر و ارتقاء را انجام می‌دهد.

مجموع بازدیدها : 610,910,934
تعداد بازدید امروز : 90,250
تعداد بازدید دیروز : 81,178
تعداد بازدید این ماه : 421,801