سازمان هواشناسی
    • معرفی

     شاخه ای از هواشناسی کاربردی است که بررسی و مطالعه اثرات مختلف عناصر آب و هوایی، هیدرولوژیکی و خاک را بر تولیدات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی، مرتع، جنگل و آبزیان مورد تحلیل قرار می دهد. هواشناسی کشاورزی ، علمی میان رشته ای شامل علوم جوی و خاکی است که مرتبط با محیط شیمیایی و فیزیکی بوده و دربر گیرنده علوم گیاهی و جانوری (شامل بیماری شناسی، حشره شناسی، پارازیت شناسی و...) است که مرتبط با بیوسفر هستند.

     موضوع عمده هواشناسی کشاورزی ارتباط بین محیط فیزیکی و پاسخ های بیولوژیکی تحت شرایط طبیعی است. دامنه مطالعات هواشناسی کشاورزی از اعماق خاک جایی که ریشه گیاهان جهت جذب آب و مواد غذایی تا کیلومترها بالاتر از سطح زمین جائیکه که گرده های گیاهی وجود دارد را در بر می گیرد . کاربردهای عملی علم هواشناسی کشاورزی ، در حفاظت یا اجتناب از خطرات نامطلوب اقلیمی است.
     امروزه اطلاعات مربوط به وضع رویش گیاهان، پیش بینی مقدار عملکرد، مقدار و دوره آبیاری، تهیه دستور العمل های مربوط به حفاظت گیاهان در مقابل پدیده‌های نامساعد جوی (یخ بندان های دیررس، بادهای شدید، خشکسالی، دماهای زیاد) در ارتباط با هواشناسی کشاورزی می‌باشد، تحقیق در مورد تعدیل مصنوعی آب وهوا (ایجاد کمربندهای حفاظتی، آبیاری، گلخانه‌ها) و هم چنین شرایط میکروکلیمائی ایجاد شده در پناهگاه ها و فضاهای سربسته توسط متخصصین هواشناسی کشاورزی صورت می‌گیرد.
     جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر سازمان هواشناسی کشور از سال ها قبل اقدام به تاسیس     34  مرکز تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی نموده که عمدتا در مراکز تحقیقات کشاورزی کشور مستقر می‌باشند و اهم فعالیت‌های این نوع ایستگاه ها تحقیقاتی عبارتند از:
     1- انجام دیدبانی های جوی
     2- انجام دیدبانی های رشد و نمو محصولات (فنولوژی و بیومتری)
     3- تعیین میزان رطوبت در اعماق مختلف خاک
     4- انواع اطلاعات ایستگاههای هواشناسی کشاورزی:
     ·        اطلاعات هفتگی
     ·        بولتن علمی- ترویجی ده روزه
     ·        بولتن ماهیانه محصول
     ·        بولتن فصلی محصول
     5- اندازه گیری بارش و دما در ایستگاههای خرد اقلیم
     با توجه به تغییر نیازهای کاربران این بخش این سازمان اقدام به تدوین برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی نموده که این برنامه که دارای 3 محور اصلی بقرار زیر می باشد :
     1-  اصلاح امور پایه هواشناسی کشاورزی 
     2-  ارتقاء خدمات رسانی به کاربران
     3- تحقیقات و پژوهش های کاربردی هواشناسی کشاورزی
     در این برنامه علاوه بر اندازه گیریهای زمینی تکنیکهای جدید و فناوری های نوین   نیز جهت ارائه بهتر خدمات به کاربران گنجانده شده است .
      در این برنامه  سازمان هواشناسی کشاورزی با تلفیق سطوح ماکرو (تصاویر ماهواره ای)، مزو (ایستگا ه های هواشناسی اصلی و تکمیلی) و میکرو (ایستگاه های هواشناسی کشاورزی) در جهت استفاده بهتر از اقلیم و افزایش عملکرد برنامه 5 ساله دارد  .
مجموع بازدیدها : 606,860,628
تعداد بازدید امروز : 60,252
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,594,402