سازمان هواشناسی
    • معرفی کارگروه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی

     سازمان جهانی هواشناسی در کیفیت زندگی و اوضاع اقتصادی همه مردم دنیا شریک است. این شراکت در راهبری کارشناسی و همکاری بین المللی در زمینه آب و هوا ، اقلیم و امور وابسته به شرایط زیست محیطی مطرح می شود . وظایف و ماموریت های این سازمان عبارت است از،  همکاری در تاسیس شبکه ایستگاههای هواشناسی جهت بدست آوردن داده های دیدبانی هواشناسی ، آبشناسی ، اقیانوس شناسی ، ترویج در تاسیس و نگهداری سرویسهای هواشناسی و سیستم های تبادل سریع اطلاعات هواشناسی و اطلاعات مرتبط می باشد .  بر این اساس سازمانهای هواشناسی ملی  در سراسر دنیا با ایجاد شبکه های ملی دیدبانی اقدام به جمع آوری و ارسال کلیه داده ها در شبکه ارتباطی اختصاصی GTS می نمایند. داده های جمع آوری شده توسط این شبکه علاوه بر مصارف ملی پس از تجمیع سازی در اختیار انواع برنامه های تحقیقاتی و نیز  بر نامه های متعدد WMO  قرار می گیرد.

     در سالهای اخیر  تغییرات عمده در سیستمهای ارتباطی و نیازهای اطلاعاتی کاربران باعث شد تا  موضوع  تغییر ساختار تبادل اطلاعات و ارتباطات و تجمیع سیستمهای دیدبانی  مطرح گردد. بر این اساس گروههای  کاری در مناطق شش گانه دنیا بر اساس برنامه سازمان جهانی هواشناسی شکل گرفت تا موضوع  مهاجرت به سیستمهای نوین تبادل اطلاعات جهانی (WIS) و تجمیع سیستمهای دیدبانی (IOS) ، راهبری و پیاده سازی گردد .

     در ساختار جدید سیستمهای تبادل اطلاعات جهانی (WIS)  ، مراکز هواشناسی دنیا به سه گروه زیر دسته بندی شده اند:

     مراکز ملی (NC)  : این مراکز پایین ترین سطح مسئولیت را داشته و تنها داده های دیدبانی خود را جمع آوری و ارسال می نمایند.

     مراکز جمع اوری داده و تولید محصول (DCPC) : مراکز تکمیلی در برنامه های WMO  که وظیفه تولید و توزیع داده ، محصولات پیش بینی ،داده های پردازش شده و اطلاعات باارزش در سطح بین المللی را بر عهده دارند.

     مراکز مربوط به سیستم اطلاعات جهانی (GISC) : تعداد کمی از مراکز بصورت گره در WIS  وجود دارد  که به آنها GISC می گویند. تعداد این مراکز در مجموع کمتر از 10 تا می باشند و مسئولیت آنها طوری تقسیم شده که سرتا سر کره زمین را می پوشانند و اطلاعات را برای پخش جهانی بطور روزانه جمع آوری و توزیع می نمایند.

      در حال حاضر سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است تا باهدایت و راهبری کارگروه ، انتقال مناسب و بموقع رویه ها و روند های بین المللی و استفاده از توان تخصصی پرسنل داخلی ،  پورتال پایلوت GISC  با آدرس :

     http://gisc.irimo.ir:8080/geoportal/catalog/main/home.page را راه اندازی نماید

     در طی دو سال و با همت و تلاش کارشناسان سازمان ؛ این پورتال در تاریخ خرداد 1392 مورد بازدید کارشناسان ارزیاب سازمان هواشناسی جهانی ؛ اقای مارکوس از المان و خانم لی از چین قرار گرفت .  پس از بازدید از  تجهیزات سازمان در حوزه اطلاعات و ارتباطات  ؛ نرم افزار تولیدی ایران و مصاحبه با تیم توسعه و نگهداری سیستم تیم ارزیاب سازمان جهانی هواشناسی گزارش خود را مبنی بر تایید نرم افزارهای تولیدی ایران  و  توان فنی  مورد نیاز در پرسنل جهت توسعه و نگهداری  سیستم ارایه نمود

     بر اساس  این گزارش  ایران بعنوان هفتمین GISC  در کنار کشورهای آلمان ، فرانسه ، ژاپن ، چین  ، برزیل و ایالات متحده آمریکا مورد پذیرش WMO  قرار گرفته و وارد فاز پیش عملیاتی شده است .

     http:// GISC. irimo.ir

       

      

      

      

مجموع بازدیدها : 610,488,088
تعداد بازدید امروز : 87,493
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,944,202