سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه ملی خدمات اقلیمی در چهارچوب جهانی

     هدف برنامه خدمات اقلیمی در چارچوب جهانی " توانمند سازی مدیریت بهتر ریسک تغییر و نوسان های اقلیمی و سازگاری با تغییر اقلیم از طریق توسعه مشارکت دانش پایه اطلاعات و پیش بینی های اقلیمی در برنامه ریزی، سیاستگزاری و استفاده از تجربیات در سطح بین المللی،منطقه ای و ملی" می باشد.

      

     • اصول هشت گانه GFCS

     برنامه جهانی خدمات اقلیمی هشت اصل زیر را برای ارزیابی و بررسی موفقیت خود تعریف نموده است.

     1-   همه کشورها از آن سود می برند، اما اولویت برنامه ظرفیت سازی در آن دسته از کشورهای در حال توسعه می باشد که در مقابل نوسان ها و تغییر اقلیم خطرپذیری بیشتری دارند،

     2-   هدف اصلی مطمئن سازی از دسترسی بیشتر و استفاده از خدمات اقلیمی بهبود یافته برای تمام کشورهای جهان می باشد،

     3-   فعالیت های این برنامه سه گستره جغرافیایی بین المللی، منطقه ای و کشوری را پوشش می دهد،

     4-   خدمات اقلیمی کاربردی هسته اصلی این برنامه می باشد،

     5-   اطلاعات اقلیمی ابزار اولیه بین المللی است که توسط دولت ها تولید می شود که نقش محوری در مدیریت برنامه جهانی خدمات اقلیمی دارد،

     6-   ارتقاء فرآیند تبادل آزاد اطلاعات، ابزار و روش های دانش پایه  مرتبط با اقلیم همراه با احترام به سیاست های ملی و بین المللی،

     7-   نقش برنامه خدمات اقلیمی در چارچوب جهانی، تسهیل و ارتقاء خدمات می باشد نه موازی کاری آنها با دیگر سازمان ها،

      

    • کارگروه ملی خدمات اقلیمی در چهارچوب جهانی
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه ملی خدمات اقلیمی در چهارچوب جهانی
     سند 001-خدمات اقلیمی
مجموع بازدیدها : 606,864,068
تعداد بازدید امروز : 63,692
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,597,842