سازمان هواشناسی
    • اهداف کمیسیون سیستمهای پایه

      
      
     درباره کمسیون  
      فعالیت های اصلی این کمیسیون در رابطه با توسعه، اجرا و عملیاتی نمودن سیستم های یکپارچه دیدبانی، مدیریت، تبادل و پردازش داده ها و ارائه خدمات عمومی هواشناسی در پاسخ به نیازهای تمامی برنامه های سازمان جهانی هواشناسی و فرصت های ایجاد شده به واسطه فناوری های نوین می باشد. کمیسیون سیستم های پایه، کمیسیون اصلی مربوط به برنامه های مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا(WWW)، برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی و برنامه خدمات عمومی هواشناسی است. فعالیت های این کمیسیون از طریق یک گروه مدیریتی و چهار گروه تخصصی برنامه آزاد (OPAG) انجام می شود. این چهار گروه عبارتند از:
     -   سیستم دیدبانی یکپارچه
     -   خدمات و سیستم ارائه اطلاعات
     -   سیستم پیش بینی و پردازش داده ها
     -   خدمات عمومی هواشناسی
     هر گروه تخصصی برنامه آزاد (OPAG) شامل تعدادی زیرگروه های کارشناسی و هماهنگی، در جهت توسعه و هماهنگی نتایج برنامه ها و انجام داهنمایی اجرای جهانی آنها می باشد. جلسات کمیسیون سیستم های پایه هر دو سال یکبار، در قالب جلسات فوق العاده و معمولی برگزار میگردد.
      
      
      
      
      

    • کمیسیون سیستمهای پایه
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,101,213
تعداد بازدید امروز : 27,035
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,834,987