سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی

     سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی(WIS)، تنها بخش زیربنایی مسئول عملکردهای ارتباطاتی و مدیریتی داده های جهانی می باشد. این سیستم ستون راهبردی سازمان جهانی هواشناسی برای مدیریت و انتقال اطلاعات آب و هوا، آب و اقلیم در قرن بیست و یکم است. سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی ارائه کننده رویکردی یکپارچه و مناسب برای تمامی برنامه های سازمان در جهت برآوردن نیازها در زمینه جمع آوری مستمرو توزیع خودکار داده ها و محصولات دیدبانی، کشف داده، خدمات دستیابی و بازیابی تمامی داده های مراکز و کشورهای عضو درخصوص آب و هوا، آب و اقلیم و مطالب مربوطه در چارچوب برنامه های سازمان جهانی هواشناسی می باشد.

     سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی برای افزایش چشمگیر توانائی های اعضای سازمان در جمع آوری و توزیع داده ها و محصولات طراحی شده است. این سیستم، سیستم مرکزی اطلاعاتی مورد استفاده کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی است که ارتباطات لازم میان همه برنامه های خود سازمان و برنامه های مورد حمایت سازمان، در زمینه آب و هوا، آب و اقلیم و بلایای طبیعی مربوطه را فراهم می کند. این سیستم بر مبنای سیستم ارتباطات جهانی برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب وهوا (World Weather Watch) سازمان جهانی هواشناسی و به کارگیری عوامل استاندارد قابل اجرا برای تمامی کشورهای عضو بر پا شده است. سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی یک سیستم اطلاعاتی با توان بالای ذخیره و تبادل مقادیر کلان داده، مانند داده های سیستم های نوین زمینی-ماهواره ای، وضوح بهتر در پیش بینی عددی و مدلهای آبشناسی و کاربردهای آنان است. چنین داده هایی، علاوه بر قابل دسترس بودن برای تمامی مراکز هواشناسی و آبشناسی ملی، می بایست برای مقامات مسئول در زمینه بلایای طبیعی، در جهت اتخاذ تصمیمات به موقع، در زمان و مکان لازم نیز فراهم باشند. این سیستم ستون فقرات ارتباطات داده ای و یکپارچه کننده مجموعه داده های گوناگون لحظه ای و غیرلحظه ای دارای اولویت بالا، بدون در نظر گرفتن موقعیت آنها خواهد بود.

    • کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,104,348
تعداد بازدید امروز : 30,170
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,838,122