سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

     اهداف سنجش از دور:

     برای مطالعه کره زمین بکارگیری تمامی رشته های علمی به درک محیط و عوامل مؤثر بر تغییرات آن کمک می کند بدیهی است لازمه دستیابی به مدیریت و توسعه پایدار، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است. برای رسیدن به توسعه پایدار ، پنج زیرمجموعه منابع ،محیط،جمعیت،اقتصاد و اجتماع نقش دارند. منابع به دلیل محدودیت ، عامل مهمی به شمار می روند. محیط بخش مهمی از این سیستم را به خود اختصاص می دهد و حفاظت از آن شرط اصلی توسعه پایدار است. از جمله راه های کسب اطلاعات از محیط و زندگی بشری بکارگیری فناوری سنجش از دور و تلفیق آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. ماهواره ها می توانند اطلاعاتی در چند بعد، چند مقیاس و چند طیف تهیه کنند که این ویژگی ها به اهمیت و نقش آنها می افزاید. امروزه شناسایی و مطالعه اجسام و پدیده های با وسعت کمتر از یک متر، موجب تحول سنجش از دور شده است. با استفاده از فناوری سنجش از دور، می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای، ملی و استانی و محلی به نتیجه رساند. علاوه بر این قابلیت تکرار داده های ماهواره ای به فاصله زمانی چند ساعت تأخیر در روز یا در طول ماه یا سال امکان مطالعه تغییرات و پایش پدیده های زمینی را به خوبی فراهم ساخته است. قابلیت داده های ماهواره ای سبب شده تا دانشمندان و محققان رشته سنجش از دور فعالیت های خود را گسترش داده و نتایج مطالعات خود را به تغییرات اقلیمی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهنده مطالعات پایش های بیابان زدایی، تخریب بر اثر سیلاب، خشکسالی، تغییرات آب دریاها و دریاچه ها، آلودگی های آب و خاک و هوا، تغییرات شهرها و مناطق مسکونی، به عنوان ابزارهای مدیریت دقیق مطرح است که با اطلاعات ماهواره ای، انجام بسیاری از این مطالعات میسر می شود. رسیدن به موارد فوق از اهداف علم سنجش از دور می باشد. یکی دیگر از اهداف متخصصان علم سنجش از دور این است که بتوانند با استفاده از اطلاعات و داده های ماهواره ای جهت اعمال مدیریت صحیح و مبتنی بر دانش روز گام بردارند.

      

     اهداف کارگروه سنجش از دور سازمان هواشناسی کشور:

     1.       شناساندن کارایی علم سنجش از دور در سازمان هواشناسی و کاربردهای علمی و عملی آن.

     2.       گسترش، پیشبرد و ارتقای کاربرد علم سنجش از دور در شناخت پدیده های هواشناسی، ارتقا و افزایش دقت پیش بینی های جوی، مسائل اقلیمی، خشکسالی، هواشناسی کشاورزی

     3.       توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص

     4.       بهبود بخشیدن به امر آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف هواشناسی

     5.       برقرارای ارتباط علمی با دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه سنجش از دور

      

      

    • کارگروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,478,712
تعداد بازدید امروز : 78,117
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,934,826