سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه آلودگی هوا و شیمی جو

     1-ایجاد ساختار مناسب "هواشناسی آلودگی هوا" براساس شرایط و استانداردهای جهانی

     2- مشارکت و همکاری در اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی در خصوص آلودگی هوا

     3- کمک به ایمنی، سلامت و رضایت مردم در مقابل رخداد آلودگی هوا و کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری با ارائه پیش آگاهی و هشدار

     4- کمک به کاهش خسارات ناشی از آلودگی هوا، ارتقاء بهره وری و توسعه پایدار

    • کارگروه آلودگی هوا و شیمی جو
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,861,135
تعداد بازدید امروز : 60,759
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,594,909