سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه اقلیمشناسی

          هدف از تشکیل این کارگروه ، هدایت فعالیت های متخصصان وپژوهشگران اقلیم شناس برای ارتقاء سطح تخصص و سطح همکاری های داخلی و خارجی در زمینه اقلیم و اقلیم شناسی است.
     اهداف کلی این کارگروه به شرح ذیل می باشد
      - ایجاد انگیزه، هدایت، ارزیابی و انجام هماهنگی فعالیت های فنی در قالب برنامه های سازمان هواشناسی و چارچوب جهانی خدمات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی
     - کاربرد اطلاعات و دانش اقلیمی درجهت حمایت از توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی و حفظ محیط زیست
     - پایش و ارزیابی اقلیم ، سازگاری با تغییر اقلیم
     - بهبود ساز و کارهای ارائه خدمات و محصولات اقلیمی


    • کارگروه اقلیمشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,863,193
تعداد بازدید امروز : 62,817
تعداد بازدید دیروز : 85,761
تعداد بازدید این ماه : 2,596,967