سازمان هواشناسی
        • معرفی

          --

        • اداره راهبری و برنامه ریزی پژوهشی
        • فعالیت ها
        • اولویت های پژوهشی
          اولویت پژوهشی 001- ارتقاء صحت پیش بینی دید افقی و ارتفاع کف ابر در پیش بینی پایانه های فرودگاهی
          اولویت پژوهشی 002- استانداردسازی اطلاع‌رسانی و هشدار سریع مخاطرات وضع هوا
          اولویت پژوهشی 003- تجمیع داده‌های ایستگاه‌های سنجنده گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کشور" (با همکاری سایر دستگاه‌ها)
          اولویت پژوهشی 004- تعیین الگوهای جوی میان مقیاس در رخداد مخاطرات جوی کشور
          اولویت پژوهشی 005- پیش¬بینی نقطه¬ای برای تمام شهرها، روستاها و نقاط مهم کشور
        • اخبار
مجموع بازدیدها : 451,973,915
تعداد بازدید امروز : 288,040
تعداد بازدید دیروز : 432,113
تعداد بازدید این ماه : 10,344,639