سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ملکشاهی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۳۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۶ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان ایلام  |  پنجشنبه 16 مرداد

     ۲۲
     بدره
     نم نسبی %۳۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c

     ۲۱
     ایلام
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۱° c

     ۴۰
     مهران
     نم نسبی %۱۴
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴۰° c

     ۳۴
     دهلران
     نم نسبی %۳۴
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۴° c

     ۳۹
     دره شهر
     نم نسبی %۹
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۹° c

     ۳۱
     ایوان غرب
     نم نسبی %۲۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۱° c

     ۳۶
     لومار
     نم نسبی %۱۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۶° c

     ۳۳
     سرابله
     نم نسبی %۱۸
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۳° c

     ۴۰
     آبدانان
     نم نسبی %۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 16 مرداد
     ایلام
     آبدانان
     ایوان غرب
     دره شهر
     دهلران
     لومار
     مهران
     بدره
     سرابله
     ملکشاهی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
مجموع بازدیدها : 606,176,567
تعداد بازدید امروز : 8,964
تعداد بازدید دیروز : 93,425
تعداد بازدید این ماه : 1,910,341