سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۲۲:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۹ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  شنبه 29 شهریور

     ۲۷
     چورزق
     نم نسبی %۲۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۷° c

     ۲۵
     نیک پی
     نم نسبی %۲۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۲۷
     گیلوان
     نم نسبی %۴۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۲
     دندی
     نم نسبی %۱۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۰
     صایین قلعه
     نم نسبی %۴۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     ۱۹
     سجاس
     نم نسبی %۲۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۹° c

     ۲۱
     ابهر
     نم نسبی %۴۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۲۱
     زرین رود
     نم نسبی %۱۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۲۹
     ماه نشان
     نم نسبی %۱۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۹° c

     ۲۲
     زنجان
     نم نسبی %۲۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۲° c

     ۲۷
     خرم دره
     نم نسبی %۲۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۷° c

     ۲۳
     خدابنده
     نم نسبی %۲۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۸
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۱۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۸° c

     ۲۷
     آببر
     نم نسبی %۴۵
     ۴۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۷° c

     ۲۸
     گرماب
     نم نسبی %۱۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۸° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 29 شهریور
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 610,297,443
تعداد بازدید امروز : 74,979
تعداد بازدید دیروز : 100,765
تعداد بازدید این ماه : 2,753,557