سازمان هواشناسی
    • پرسشنامه
     نظرسنجی: فرم نظرسنجی
     کاربر: ?اربرناشناس
     ردیف پرسش
     1 1- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟     2 2- پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟


     3 3- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی‌های سازمان هواشناسی رضایت دارید؟


     4 4-تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش‌بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟


     5 5- ضرورت افزایش کمی گزارش‌های هواشناسی درطول شبانه‌روزچقدر است ؟


     6 6- به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های سازمان هواشناسی طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است؟


     7 7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است ؟مجموع بازدیدها : 610,772,292
تعداد بازدید امروز : 32,786
تعداد بازدید دیروز : 83,146
تعداد بازدید این ماه : 283,159