سازمان هواشناسی
    • پرسنل
     نوید چینی فروش
     سمت: مدیر پروژه ملی رادار
     مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
                          (مهندسی برق - کنترل)
     پست الکترونیک: n.chiniforoush@irimo.ir
      
     Navid Chiniforoush
     Weather Radar Network Manager
     MSc.(Control Eng.)
     محمد ریحانی پروری
     سمت: کارشناس ارشد رادار (سخت افزار)
     مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (هواشناسی)
     کارشناسی مهندسی الکترونیک
     پست الکترونیک: m.reihani@irimo.ir
      
     Mohammad Reihani Parvari
     Radar Senior Expert (Hardware)
     M.Sc.(Meteorology)
     B.Sc.(Electronic)
     فاطمه محبیان
     سمت: کارشناس رادار (کاربرد رادار)
     مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (هواشناسی)
     پست الکترونیک: mohebian@irimo.ir
      
     Fatemeh Mohebbian
     Radar Expert (Application)
     M.Sc. (Meteorology)
     مائده کربلایی کریمی
     سمت: مسئول دفتر
     مدرک تحصیلی: کارشناسی (علوم اجتماعی)
     پست الکترونیک: m_karimi@irimo.ir
      
     Maedeh Karbalayee Karimi
     Radar Office Secretary
     B.Sc. (Social Science)
    • اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
    • پروژه رادار
    • محصولات راداری
مجموع بازدیدها : 606,289,253
تعداد بازدید امروز : 24,316
تعداد بازدید دیروز : 97,334
تعداد بازدید این ماه : 2,023,027