سازمان هواشناسی
    • معرفی
     پژوهشگاه هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشگاه، تحقیق در زمینه های مختلف هواشناسی و علوم جو می باشد.
     در عصر حاضر پژوهش‌های مرتبط با دانش هواشناسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار پیگیری می‌شوند. این پژوهشگاه در زمینی به وسعت 5/7 هکتار قرار دارد که دارای حدود 6500 متر مربع فضای فیزیکی مختصص پژوهشکده و بخش اداری آن می باشد.
     اهداف اصلی این پژوهشگاه  مطالعه و پژوهش در زمینه های مختلف نظری و کاربردی دانش هواشناسی و علوم جو می باشد. این پژوهشگاه به سایر فعالیت هایی که بتواند به درک بهتر جو و گسترش زمینه های پژوهشی مرتبط با آن منجر شود، نیز می پردازد. این پژوهشگاه در آموزش عالی هواشناسی و علوم جو نیز نقش عمده ای را ایفا می کند. 
    • پژوهشگاه هواشناسی
مجموع بازدیدها : 610,566,267
تعداد بازدید امروز : 77,134
تعداد بازدید دیروز : 88,538
تعداد بازدید این ماه : 77,134