سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

     شرح وظایف معاونت توسعه و پیش بینی

     • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه، تکمیل و توسعه ایستگاه‌های هواشناسی دریایی، جانمایی آن‌ها در سواحل شمالی و جنوبی کشور و استانداردسازی آن‌ها مطابق با استانداردهای جهانی
     • نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های هفتگانه شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور و پیگیری مصوبات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مطابق با کمیسیون‌های تخصصی WMO
     • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی دریایی، ارتباط با موسسات داخلی و بین‌المللی به منظور تبادل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه علوم جوی و اقیانوسی و حضور فعال در اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

     ·     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در جهت توسعه کاربردهای هواشناسی

     ·         سیاستگذاری و نظارت در جهت طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش‌های تخصصی هواشناسی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی هواشناسی برای کشورهای منطقه آسیا

      

     مدیریت پیش بینی و هشدار سریع

     ·         تهیه، ترسیم و تحلیل نقشه های همدیدی واقعی و پایش بهنگام دیدبانی ایستگاه های هواشناسی هوانوردی، دریایی ، کشاورزی

     ·         پردازش داده های دورسنجی هوانوردی، تحلیل تصاویر ماهواره ها و رادارهای هواشناسی

     ·         بهره گیری و استنتاج از اوضاع جوی هواشناسی هوانوردی ، کشاورزی و دریایی موجود و مقایسه با شرایط جوی گذشته

     ·         تهیه و صدور پیش بینی های دریایی، فرودگاهی، کشاورزی، جاده ای، آلودگی هوا و ... با فواصل زمانی استاندارد  

     ·         پایش پدیده های مخرب جوی و صدور هشدارهای هوانوردی ، دریایی،کشاورزی، آلودگی هوا، سیل، طوفان، گرد و خاک و ...

     ·         مطالعه مستمر روش ها و فناوری های جدید در حوزه های مختلف هواشناسی عمومی و نخصصی به منظور ارتقا دقت پیش بینی‌ها

     ·         مطالعه و تحلیل نقشه های پیش یابی و خروجی جفت مدلهای جوی – دریایی

     ·     هدایت و راهبری فعالیت ها برای مطالعه، بررسی و تحلیل تصاویر ترکیبی طول موج های مختلف به منظور تشخیص پدیده های جوی نظیر توفان ها، گردبادها، امواج بزرگ، آلودگی هوا، سرمازدگی، آتش سوزی های مراتع، جنگل ها، چینش افقی و قائم باد

     ·     اجرای برنامه زنده پیش بینی وضع هوا از شبکه های مختلف صدا و سیما و ارائه خدمات درخواستی به دیگر رسانه های گروهی و ارائه پیش بینی های صادر شده برای مردم و مسئولین کشور

     ·         تهیه، ترسیم و تحلیل نقشه های میانگین بلند مدت و پایش بهنگام گزارش های دیدبانی بلند مدت ایستگاه های هواشناسی

     ·         استنتاج و بهره گیری از شرایط میانگین موجود و مقایسه با اوضاع جوی میانگین های بلند مدت

     ·         بررسی و تحلیل نقشه های میانگین هواشناسی در کلیه سطوح و تعیین نابهنجاری کمیت های مختلف هواشناسی

     ·     بررسی و مطالعه در خصوص مبادلات انرژی زمین و جو، انتقال گرما، اثرات گلخانه ای جو و موضوع تغییر اقلیم با همکاری مرکز ملی خشکسالی و اقلیم

     ·         ارائه شاخص ها و معیارهای دقیق و موثر در خصوص اختلالات محیطی و ارتباط آن با دورپیوندها برحسب اقلیم منطقه

     ·         اجرای مدلهای علمی برای طبقه بندی کشور از نظر درجه خطر پذیری و اثرات ناشی از  پدیده‌های حاد جوی و اقلیمی و صدور پیش بینی شرایط بحرانی جوی

     ·         نظارت بر تهیه و تدوین و ساماندهی نظام جامع مدیریت بحران و پدیده های حاد جوی و اقلیمی

     ·         سیاستگذاری جهت تدوین دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری قبل از وقوع حوادث مخاطره آمیز جوی به واحدهای ستادی و استانی و نظارت بر حسن اجرای آنها

      

        مرکز علوم جوی واقیانوسی

     • پیگیری و انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه مدل سازی عددی دینامیک دریا و اقیانوس‌شناسی فیزیکی( از جمله امواج ، جزر و مد، گردش آبها، صوت و نور در دریا، جریان آبها، اثرات متقابل جو و اقیانوس، آلودگی دریا، اقلیم دریا و بیولوژی دریا)
     • پیگیری و انجام مطالعات پیش بینی عددی کوتاه مدت دریایی و اقیانوسی از جمله امواج، جریان های دریایی، دما، شوری، انتشار آلودگی در دریا و تولید محصول و عملیاتی کردن آن
     • پیگیری و انجام مطالعات پیش بینی عددی خیزاب طوفان (STORM SURGE) و سونامی (TSUNAMI) و عملیاتی کردن آن
     • پیگیری عملیاتی کردن و پشتیبانی مدل های پیش بینی دریایی در مراکز پیش بینی سازمان و به روز رسانی آنها با هدف توسعه هواشناسی کاربردی(تهک)دریایی
     • ارزیابی و صحت سنجی مداوم نتایج مدل های پیش بینی عددی دریایی، پس پردازش و تهیه محصولات مورد نیاز کاربران دریایی
     • پیگیری تشکیل جلسات منظم شورا، اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش‌های لازم به ریاست شورا
     • هدایت و نظارت بر فعالیت کمیته ها در راستای اجرای  وظایف محوله در قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور.
     • برنامه ریزی، نظارت و برگزاری جلسات کمیسیون های  تخصصی سازمان های دریایی ملی و فراملی هواشناسی دریایی  شامل: IOC ، WMO، JCOMM، CASPCOM,
     • جمع آوری پیشنهادها و تهیه پیش نویس گزارش ملی برای هریک از کمیسیون های داخلی، منطقه ای و جهانی دریایی
     • تدوین برنامه اجرایی تهک دریایی سازمان و مستند سازی اقدامات مربوطه و برنامه ریزی مبتنی بر طرح راهبردی سازمان،  WMOو اولویت های سازمان
     • هماهنگی و پیگیری توسعه و ارتقاء شبکه دیدبانی هواشناسی دریایی کشور شامل ایستگاه‌های پایش ساحلی، بویه، رادار، کشتی‌های داوطلب دیدبانی (VOS) و گشت های دریایی
     • هماهنگی و پیگیری بر توسعه برنامه اداره هواشناسی بندری(PMO)
     • هماهنگی و پیگیری توسعه فناوری اطلاعات دریایی و GIS
     • پیگیری دریافت داده های ثبت شده در کشتی های داوطلب دیدبانی وهمکاری با بخش فناوری اطلاعات در تهیه بانک اطلاعات هواشناسی دریایی
     • تهیه گزارش های اقلیمی از داده های هواشناسی دریایی

     مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی

     ·         نیازسنجی پژوهشی در سازمان (ستاد و استان ها) در راستای طرح راهبردی

     ·     بررسی اجمالی نیازهای کاربران عمومی و تخصصی سازمان در خصوص خدمات هواشناسی به منظور تهیه و تکمیل نیازها و برنامه پژوهشی و توسعه ای سازمان

     ·     بررسی فعالیت‌های مرتبط با هواشناسی در سایر سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و ایجاد ارتباط لازم با آنها برای بهره‌گیری یافته‌ها در سازمان و برنامه‌های مورد نیاز پژوهشی و توسعه‌ای سازمان

     ·         ارزیابی طرح‌ها و پیشنهادهای پژوهشی

     ·         تشکیل جلسات شورای پژوهشی و انجام امور دبیرخانه شورا

     ·         بررسی و ارزیابی قوانین، مصوبات و دستورالعمل های تخصصی مرتبط با هواشناسی

     ·          بررسی و نیازسنجی همکاری و یا شرکت کارشناسان در همایش ها و سمینارهای علمی

     ·         همکاری و مشارکت در کارگروه ها و کمیته های برون سازمانی (ملی و فراملی)

     ·         سیاستگذاری، پیگیری و نظارت بر فعالیت کارگروه‌های توسعه‌ای و امور مرتبط با سامانه‌های توسعه هواشناسی کاربردی (تهک‌ها)

     ·         پیگیری اجرای پژوهش های مصوب سازمان

     ·         نظارت بر انجام طرح‌های پژوهشی (ستاد و استان‌ها)

     ·         پیگیری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای انجام پروژه‌های دانشجویی در خصوص انجام طرح های منطبق با اولویت های سازمان

     ·     ارائه مشاوره لازم به دانشجویان و پژوهشگران سازمان و خارج از سازمان در انجام طرح های منطبق با اولویت های پژوهشی و تهیه چک لیست مربوطه

     ·         ارائه داده به دانشجویان و مراکز آموزشی و پژوهشی

     ·         انجام امور دبیرخانه ای کمیته کتاب

     ·         انجام امور جاری کتابخانه

      

     مدیریت آموزش هواشناسی

     ·     بررسی و تدوین سرفصل دوره های آموزشی کوتاه مدت شغلی، تصدی شغل بدو خدمت مشاغل اختصاصی سازمان،  براساس اسناد آموزشی WMO و بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب کاربرگ های مصوب، با درنظر گرفتن طرح راهبردی و خط مشی کیفیت سازمان

     ·         سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین محتوای آموزشی دروس و دوره‌های آموزش مجازی (e_learning)

     ·         پیگیری و تصویب کلیات برنامه آموزشی (سالانه و  ...)، سرفصل دروس و دوره های تدوین شده در کارگروه  توسعه آموزش و کمیته سرمایه انسانی سازمان و اخذ مجوز برگزاری دوره ها از سازمان اداری و استخدامی کشور

     ·         ظرفیت سازی و تربیت مدرسین دوره های آموزشی و تدوین بانک اطلاعات مدرسین دوره های آموزشی پس از بررسی و تایید در کارگروه توسعه آموزش سازمان

     ·         تدوین تقویم آموزشی برگزاری دوره و اعلام آن به مدیریت های ستادی و استانی

     ·         تدوین برنامه آموزشی دوره های RTC برای اعلام به WMO

     ·         برگزاری دوره های آموزشی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم

     ·         تدوین گزارش های عملکرد ماهانه، فصلی؛ سالانه، پنج ساله و .... جهت ارائه سازمان، وزارتخانه متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و WMO

     ·         برگزاری جلسات کارگروه توسعه آموزش و شرکت در همایش ها و کارگروه های مرتبط و انتقال نتایج به سازمان

     ·         هماهنگی و تبادل مدرس با دانشگاه ها و مراکز آموزشی داخل کشور

     ·         ارتباط مستمر با سازمان جهانی هواشناسی در خصوص دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها، آموزش‌ها و مهارت‌های روز و بکارگیری آن

     ·         هماهنگی و تبادل فراگیر و مدرس با مراکز آموزش منطقه ای(RTC)  سازمان جهانی هواشناسی

     ·         انجام ارزشیابی پایان دوره‌های آموزشی و هم چنین ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها در بازه زمانی 3 تا 6 ماه پس از برگزاری دوره‌های آموزشی

     ·         استخراج، پردازش و تحلیل نتایج و انعکاس آن به هر یک از سه عامل ارزشیابی شونده از قبیل: مجری دوره؛ جهت رفع نواقص احتمالی و اصلاح موارد پیشنهادی، مدرس مربوطه؛ جهت بهبود روش تدریس و رفع معایب احتمالی و یا قطع همکاری، بهره گیری از نتایج به منظور بازنگری و اصلاح در تدوین و نیازسنجی دوره جهت رفع خلاء های آموزشی در حین کار فراگیر

      

      

    • معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 610,169,498
تعداد بازدید امروز : 47,799
تعداد بازدید دیروز : 84,798
تعداد بازدید این ماه : 2,625,612