سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی
     1-    تهیه، ترسیم و تحلیل نقشه های همدیدی واقعی و پایش بهنگام گزارشهای دیدبانی ایستگاههای هواشناسی.
     2-    پردازش داده های دورسنجی، تحلیل تصاویر ماهواره ها و رادارهای هواشناسی.
     3-    بهره گیری و استنتاج از اوضاع جوی موجود و مقایسه با اوضاع جوی گذشته.
     4-    آماده سازی، تهیه و صدور پیش بینی های کشاورزی و محیطی براساس مطالعه و تحلیل نقشه های پیش یابی.
     5-    پایش پدیده های مخرب جوی و پیش بینی مسیر حرکت آنها جهت اتخاذ تدبیر لازم برای صدور اطلاعیه و اخطاریه بویژه کشاورزی، آلودگی هوا، گردوخاک.
     6-    انجام مطالعه و بررسی های پیش بینی و صدور هشدارها درخصوص پدیده های جوی و ارائه نتایج حاصل از پیش بینی ها، هشدارها و اطلاعیه های مرتبط به مراجع و سازمان های ذیربط درمنطقه تحت نظارت.
     7-    هدایت و راهبری فعالیت ها برای مطالعه، بررسی و تحلیل تصاویر ترکیبی طول موج های مختلف به منظور تشخیص پدیده های جوی نظیر آلودگی هوا، گردوخاک، تغییرات غیرمتعارف دما، سرمازدگی و ...
     8-    تامین نیازهای پیش بینی اوضاع جوی برای کاربران در سطح کشور.
     9-    مطالعه مستمر رویه ها و فناوری های جدید در حوزه هواشناسی کشاورزی و محیطی به منظور ارتقاء دقت پیش بینی ها.
     10- ارائه طرح ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروژه های تخصصی برای ارتقاء کیفی خدمات پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی.
     11- همکاری و مشارکت در تهیه قراردادها و توافقنامه ها با اشتراک واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها مطابق مقررات سازمان جهانی هواشناسی.
     12- برگزاری دوره های بازآموزی حین کار و بکارگیری مقررات جدید هواشناسی کشاورزی و محیطی جهت ارتقاء وظایف محوله.
     13-  شرکت در گردهمایی و همایش های تخصصی با نظر مسئولین و ارائه گزارشهای تخصصی لازم.                                 
     14- اجرای برنامه زنده پیش بینی برای ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی و محیطی از شبکه های مختلف صدا و سیما و ارائه خدمات درخواستی به دیگر رسانه های گروهی.
      
مجموع بازدیدها : 610,433,698
تعداد بازدید امروز : 33,103
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,889,812