سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف
     نظارت و راهبری ایستگاههای هواشناسی سطح زمین (متشکل از خودکار و سنتی) در کل کشور
     - نصب , راه اندازی , بهره برداری , نگهداری و کالیبراسیون ایستگاههای خودکار و سنتی
     - استخراج داده ها توسط نرم افزار به شکل های استاندارد
     - تامین و نگهداری و بروزرسانی نرم افزار مورد نیاز انواع ایستگاهها
     - تهیه اسناد مناقصات خرید انواع ایستگاهها و نظارت بر خرید آنها
      
     پورتال فنی
     1- تکمیل و آمارگیری از بانک اطلاعات فراداده ایستگاهها
     2- گردآوری اسناد فنی و دستورالعمل ها و اسناد مناقصه
     3- تهیه و بروزرسانی پورتال فنی
     4- جمع آوری گزارش کار ماهانه استانها
     5-اطلاع رسانی در مورد ادارات اداره کل فنی و پروژه های انجام شده
      
     آزمایشگاه
     1- نگهداری و توسعه و تجهیز آزمایشگاه 
     2- کالیبراسیون انواع سنسورها
     انبار فنی
     1- انبار گردانی و تهیه لیست تجهیزات موجود انبار
     2- گزارش ورود و خروج اقلام انبار
     3- تامین و ارائه کالاها ی مورد نیاز استانها
     آموزش
     1- آموزش سخت افزارها و نرم افزارهای جدید
     2- آموزش دوره ای همکاران استانی جهت یادآوری
      
     تحقیق و توسعه
     استخراج اسناد جدید سازمان جهانی هواشناسی و استفاده در ایستگاهها
     بررسی تجهیزات جدید و در صورت نیاز استفاده از آنها
      
    • اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
مجموع بازدیدها : 610,432,948
تعداد بازدید امروز : 32,353
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,889,062