سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

     1. تهیه و تدوین برنامه های تخصصی سالیانه پدافند غیرعامل
     2. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی دوره پدافند غیرعامل
     3. تهیه و تنظیم پژوهش های مورد نیاز
     4. تهیه و تدوین برنامه های رزمایش تخصصی هواشناسی
     5. اجرای رزمایش ها و تنظیم گزارش اجرایی رزمایش
     6. بررسی آسیب پذیری های تخصصی هواشناسی
     7. پایش تهدیدات تخصصی و پیش بینی اقدامات محتمل توسط دشمن
     8. حفاظت از اسناد، مدارک و نیروی انسانی پدافند غیرعامل در هواشناسی
     9. تنظیم و عقد قرارداد با مشاورین ذیصلاح پدافند غیرعامل
     10. انجام امور حقوقی پروژه های پدافند غیرعامل
     11. کنترل و نظارت بر طرح های پدافند غیرعامل
     12. طراحی و برنامه ریزی اقدامات تخصصی پدافند غیرعامل هواشناسی
     13. پایش تهدیدات فضای تولید و تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات
     14. ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT
     15. فرهنگ سازی و اجرای برنامه های فرهنگی پدافند غیرعامل

    • پدافند غیر عامل
    • تعاریف
مجموع بازدیدها : 610,510,959
تعداد بازدید امروز : 21,826
تعداد بازدید دیروز : 88,538
تعداد بازدید این ماه : 21,826