سازمان هواشناسی
    • راهنمای خدمت پیش بینی هواشناسی جاده ای
     برای اطلاع از وضع هوای راههای کشور شهر مبدا و مقصد در محل مربوطه را انتخاب می کنیم به عنوان مثال برای اطلاع از وضع هوا مسیر تهران به آبادان در شهر مبدا کلمه تهران و در شهر مقصد کلمه آبادان را تایپ می کنیم.
     جدولی که دارای مشخصات زیر است باز می شود که در آن دما برحسب درجه سانتیگراد، دید افقی برحسب متر، فشار هوا بر حسب هکتوپاسکال و سمت و سرعت باد برحسب کیلومتر بر ساعات آورده شده است.
      
     ساعت و تاریخ گزارش
     وضع هوا
     دما
     دید افقی
     فشار
     سمت و سرعت باد
      

      

      

    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 441,580,485
تعداد بازدید امروز : 239,249
تعداد بازدید دیروز : 338,801
تعداد بازدید این ماه : 239,249