سازمان هواشناسی
    • میز خدمت هوانوردی جزئیات خدمت
     تاریخچه
     استانداردها و توصیه های مربوط به هواشناسی اولین بار توسط شورا در تاریخ 16 آوریل 1948 مطابق با مقررات ماده 37 کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (شیکاگو 1944) تصویب شد و به عنوان ضمیمه 3 کنوانسیون با عنوان "استانداردها و اقدامات توصیه شده - کدهای هواشناسی" تعیین شد. استانداردها و اقدامات توصیه شده براساس توصیه های جلسه ویژه بخش هواشناسی، برگزار شده در سپتامبر 1947، بود.
      
     سازمان هواشناسی کشور عضو رسمی سازمان هواپیمایی جهانی ایکائو طبق مقررات موظف به ارائه خدمات و محصولات پیش بینی به اپراتورها، اعضای خدمه پرواز، واحد خدمات ترافیکی، واحدهای جستجو و نجات، مدیریت فرودگاه و سایر افراد درگیر عملیات یا توسعه ناوبری هوایی برای یاری رساندن برای انجام وظیفه توابع مربوطه در جهت کمک به افزایش امنیت، نظم و کارآیی هوانوردی ملی و بین المللی می باشد. بخشی از وظایف آن شامل :
      
     صدور پیش بینی های هواشناسی تهیه و صدور هشدارهای فرودگاهی (Warnings)، پیش بینی فرودگاهی(TAFORs)، پیش بینی روند( Trend forecast)، پیش بینی برای برخاست، پیش بینی وهشدار مسیر(Airmets & Sigmet)، پیش بینی سمت و سرعت باد و دما در لایه های مختلف توافق شده، پیش بینی ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح پروازی، پیش بینی ارتفاع پروازی تروپوپاز، سمت و سرعت و ارتفاع پروازی باد بیشینه، پدیده های قابل ملاحظه ای، ابرهای جوششی، کومولو نیمبوس، یخ زنی و تلاطم، برای فضای عمومی کشور و/یا دریافت از منابع معتبر جهانی، WAFCs و ارائه این اسناد برای خارج از فضای داخل و خارج از کشور به فرم متن یا تصویر بر حسب توافق و امکانات.
     1.     دریافت روزمره پیش بینی ها از مراکز جهانی WAFCs در صورتی که این پیش بینی ها در بردارنده مسیر پروازی موردنظر از نظر زمان، ارتفاع و گسترش جغرافیایی مورد نیاز باشد به فرم دیجیتال، متنی یا تصویری با پوشش منطقه ای ثابت یا توافق شده.
     2.     .دریافت پیام هشدار توفان حاره ای و ابر خاکستر آتشفشانی از مراکز منطقه ای وتوزیع مجدد آن، پیش بینی ناحیه ای (ARFOR) و تهیه پوشه پرواز است.
     3.     روزآمد کردن کلیه پیش بینی های هوانوردی در فاصله زمانی تعیین شده بر طبق مقررات انکس 3 و سایر مصوبات رسمی یا توافقات.
     4.     زیر نظر داشتن کلیه شرایط هواشناسی از کلیه منابع دردسترس و اصلاح پیش بینی ها در فاصله زمانی بین دو روزآمد کردن طبق مقررات.
     5.     نظارت بر هماهنگی بین مدارک و اسناد پیش بینی هواشناسی هوانوردی و توسعه آن و سیاستگذاری نحوه ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی عملیاتی و اجرای آن
     6.     نظارت و هدایت نوع و نحوه ارائه خدمات و محصولات به اپراتورها، اعضای خدمه پرواز، واحد خدمات ترافیکی، واحدهای جستجو و نجات، مدیریت فرودگاه و سایر افراد درگیر عملیات یا یا توسعه ناوبری هوایی برای یاری رساندن برای انجام وظیفه توابع مربوطه در جهت کمک به افزایش امنیت، نظم و کارآیی هوانوردی ملی و بین المللی
     7.     اطمینان از پاسخگویی به نیازهای هوانوردی بر طبق الزامات و پیشنهادات انکس 3 و بر طبق توافقی محلی، در داخل و خارج از مرزهای ایران
     8.     نظارت بر اجرای توافقهای ملی، بین المللی و مصوبات کمیسیون CAeM جهت بروز رسانی تولید و ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی
     9.     حصول اطمینان از صلاحیت و آموزش کافی پرسنل فراهم کننده سرویس خدمات و محصولات برای هوانوردی
     10.                        ایجاد سازو کار لازم برای همکاری با سازمانها و کاربران خدمات هواشناسی هوانوردی برای تعیین معیارها و استانداردهای ملی، منطقه ای و جهانی جهت تامین نیاز کاربران
     11.                        نگهداری کلیه اطلاعات هواشناسی ارائه شده به اعضای خدمه پرواز بصورت کاغذی یا فایل کامپیوتری به مدت حداقل 30 روز از تاریخ صدور و در دسترس قرار دادن این اطلاعات بنا بر تقاضا برای تحقیق وبررسی 
     12.                        طراح و اجرای سیستم صحت سنجی محصولات پیش بینی هواشناسی
     13.                        طراح و اجرای سیستم ارزیابی مهارت پیش بین ها
     14.                        ارزیابی کیفیت خدمات پیش بینی هواشناسی با جمع آوری اطلاعات لازم در مورد بازخوردها، میزان رضایت، نیازهای کاربران عمومی، تخصصی و عملیاتی و ارائه نتایج حاصله به اداره مربوطه و برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات با تعامل و مشورت با اداره مربوطه
     15.                        تشکیل یک سیستم سازمان یافته کیفی شامل روشها، فرآیندها و منابع لازم برای تهیه مدیریت کیفی پیش بینی های هواشناسی بند 1 مطابق ایزو 9000
        این سیستم باید برای کاربران این اطمینان را فراهم کند که اطلاعات هواشناسی ارائه شده بر طبق الزامات اعلام شده از نظر پوشش جغرافیایی و مکانی و همچنین قالب و محتوی، زمان و فرکانس صدور، دوره اعتبارو دقت اندازه گیرها ، دیده بانی ها و پیش بینی ها می باشد. وقتی این سامانه کیفیت نشان می هد که اطلاعات هواشناسی ارائه شده مطابق الزمات نیست و فرایند تصحیح خودکار خطا مناسب نیست. این اطلاعات نباید به کاربر تا زمانی که از تولید کننده آن اعتبارش را تایید نکرده ارائه گردد.
     16.                        ایجاد منابع آموزشی جهت آموزش پرسنل بوسیله ذخیره خروجی مدل ها، اطلاعات واقعی اعم از دیده بانی، رادار ، ماهواره و سایر منابع در دسترس برحسب لزوم هنگام وقوع پدیده های مهم جوی
     17.                        مشاوره و آموزش بصورت حین انجام کار پرسنل یا برگزاری جلسات گروهی به این منظور
     18.                        ایجاد سازکاری برای ارتباط مستمر بین کاربران با ادارات مربوطه
    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 451,306,633
تعداد بازدید امروز : 52,871
تعداد بازدید دیروز : 464,415
تعداد بازدید این ماه : 9,965,397