سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سنندج

     هوای حاضر            ساعت: ۲۲:۵۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۱° c
     نیمه ابری

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۷ بهمن
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۷۵

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۱۳ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۷° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۳:۰۰
    • وضع هوای فعلی استان کردستان  |  شنبه 27 بهمن

     ۱-
     یاسوکند
     نم نسبی %۷۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     -۱° c

     ۳-
     دیواندره
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۳° c

     ۱-
     بابارشانی
     نم نسبی %۸۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۱° c

     ۶-
     بهارستان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۶° c

     ۳
     سروآباد
     نم نسبی %۸۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۱-
     دهگلان
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱° c

     ۰
     آویهنگ
     نم نسبی %۸۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۲-
     قاملو
     نم نسبی %۷۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۲° c

     ۱-
     سقز
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۱° c

     ۲
     سنندج
     نم نسبی %۶۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۲-
     بیجار
     نم نسبی %۷۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۲° c

     ۵-
     زرینه اباتو
     نم نسبی %۸۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۵° c

     ۲
     مریوان
     نم نسبی %۹۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲° c

     ۰
     قروه
     نم نسبی %۶۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     صفر° c

     ۱-
     بانه
     نم نسبی %۹۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۱° c

     ۲-
     هزارکانیان
     نم نسبی %۷۸
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۲° c

     ۱
     کامیاران
     نم نسبی %۷۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     -
     قاملو
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 27 بهمن
     سنندج
     بانه
     بیجار
     زرینه اباتو
     سقز
     قروه
     کامیاران
     مریوان
     هزارکانیان
     آویهنگ
     بابارشانی
     بهارستان
     دهگلان
     دیواندره
     سروآباد
     قاملو
     یاسوکند
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان کردستان

      بلندترین کوه‌‌های این ناحیه،‌ ...

مجموع بازدیدها : 440,282,815
تعداد بازدید امروز : 422,309
تعداد بازدید دیروز : 414,673
تعداد بازدید این ماه : 11,240,371