سازمان هواشناسی
    • معرفی پژوهشکده هواشناسی
     پژوهشکده هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور در سال 1374 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت کشور اخذ نمود. طبق اساسنامه آن، هدف اصلی این پژوهشکده، تحقیق در زمینه های مختلف هواشناسی و علوم جو می باشد.
     در عصر حاضر پژوهش‌های مرتبط با دانش هواشناسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار پیگیری می‌شوند. این پژوهشکده در زمینی به وسعت 5/7 هکتار قرار دارد که دارای حدود 6500 متر مربع فضای فیزیکی مختصص پژوهشکده و بخش اداری آن می باشد.
     اهداف اصلی این پژوهشکده مطالعه و پژوهش در زمینه های مختلف نظری و کاربردی دانش هواشناسی و علوم جو می باشد. این پژوهشکده به سایر فعالیت هایی که بتواند به درک بهتر جو و گسترش زمینه های پژوهشی مرتبط با آن منجر شود، نیز می پردازد. این پژوهشکده در آموزش عالی هواشناسی و علوم جو نیز نقش عمده ای را ایفا می کند. 
    • پژوهشکده هواشناسی
مجموع بازدیدها : 410,919,244
تعداد بازدید امروز : 25,968
تعداد بازدید دیروز : 379,560
تعداد بازدید این ماه : 8,506,371