سازمان هواشناسی
    • معرفی

     اداره سامانه های نوین و سنجش از دور یکی از سه اداره زیر مجموعه مهندسی و تجهیزات هواشناسی می باشد.

     راهبری, هدایت و نظارت بر تجهیزات مربوط به شبکه ملی رادارهای هواشناسی, تجهیزات شبکه جو بالا و سامانه های پایش آلودگی جوی از عمده وظایف این اداره می باشد. شبکه ملی رادارهای هواشناسی کشور با 9 رادار هواشناسی فعال, بخش عمده ای از مناطق مهم کشور را تحت پوشش و دیدبانی قرار می دهد.

     در شبکه ایستگاه های جو بالا با 16 ایستگاه, اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مورد نظر در سطوح مختلف جو انجام می گیرد.

     نصب سامانه های سنجش پارامترهای آلودگی جوی با نصب تعدادی ایستگاه سنجش آلودگی در بعضی استان ها ا نجام شده است.

     عملکرد بهینه تجهیزات فوق الذکر و توسعه و بروزآوری آن ها مطابق برنامه سازمان هواشناسی از دیگر وظایف مهم این اداره می باشد.

مجموع بازدیدها : 564,603,562
تعداد بازدید امروز : 382,720
تعداد بازدید دیروز : 585,678
تعداد بازدید این ماه : 10,356,138