سازمان هواشناسی
        • اهداف کارگروه آلودگی هوا و شیمی جو

          1-ایجاد ساختار مناسب "هواشناسی آلودگی هوا" براساس شرایط و استانداردهای جهانی

          2- مشارکت و همکاری در اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی در خصوص آلودگی هوا

          3- کمک به ایمنی، سلامت و رضایت مردم در مقابل رخداد آلودگی هوا و کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری با ارائه پیش آگاهی و هشدار

          4- کمک به کاهش خسارات ناشی از آلودگی هوا، ارتقاء بهره وری و توسعه پایدار

        • کارگروه آلودگی هوا و شیمی جو
        • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 501,975,254
تعداد بازدید امروز : 167,816
تعداد بازدید دیروز : 346,966
تعداد بازدید این ماه : 10,225,805