سازمان هواشناسی

    • معرفی دفتر حقوقی
     گروه حقوقی دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان متشکل از کارشناسان و مشاوران با تحصیلات و مدارک حقوقی می باشد که در راستای حفظ حقوق سازمان و حقوق عمومی دولت و بیت المال علاوه بر کارهای ارجاعی با موضوعات متنوع و پراکنده اختصاصاً انجام امور حقوقی سازمان اعم از طرح دعوی، دفاع و پاسخگویی به کلیه شکایات مطروحه علیه سازمان ، پیگیری اسناد مالکیت سازمان، و انجام و نظارت بر کلیه مناقصات و قراردادها و ارائه مشاوره و راهکارهای حقوقی را بر عهده دارد.
    • دفتر حقوقی
مجموع بازدیدها : 227,373,448
تعداد بازدید امروز : 206,452
تعداد بازدید دیروز : 448,957
تعداد بازدید این ماه : 2,548,724