سازمان هواشناسی
    • معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
     این گروه بمنظور ارتقای توان پردازشی سازمان و توسعه محصولات جدید حسب نیاز کاربران تشکیل گردیده است . در حال حاضر با توسعه نرم افزارهای جدید   اجرای مدلهای مختلف پیش بینی کوتاه و طویل المدت با استفاده از سیستم پردازشگر موازی سازمان انجام می شود که وظیفه اجرای مدلهای جدید با استفاده از این سیستم از جمله وظایف توسعه ای این گروه است . همچنین توسعه نرم افزارهای مختلف محصولات متفاوت آماری و اقلیمی تولید و ارایه می گردد.
    • گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
مجموع بازدیدها : 513,243,094
تعداد بازدید امروز : 99,909
تعداد بازدید دیروز : 278,829
تعداد بازدید این ماه : 378,738