سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) قصر شیرین - خواف

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     قصر شیرین ۲۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۸° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۵ -
     ۱mps  ۴km/h
     سرپل ذهاب ۲۳:۲۴    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۶
     آرام
     اسلام آباد غرب ۲۳:۲۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۷
     آرام
     خرم آباد ۰۰:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صاف ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب شرقی
     ۳mps  ۱۰km/h
     درود ۲۳:۱۵    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۴° c - ۱۰۲۵
     آرام
     ازنا ۱۸:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۶° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     الیگودرز ۰۰:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صاف ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - جنوب شرقی
     ۸mps  ۲۸km/h
     اصفهان ۲۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۷
     آرام
     نایین ۲۱:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     طبس ۰۰:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صاف ۹° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     بشرویه ۲۳:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۵° c - ۱۰۲۵
     آرام
     فردوس ۲۱:۳۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۷° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۲mps  ۷km/h
     تربت حیدریه ۲۳:۲۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صاف ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۷ شمال شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     خواف ۲۳:۲۰    ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر ۱۰۲۸ شمال غربی
     ۱mps  ۴km/h
    • وضع هوای فعلی قصر شیرین - خواف  |  یکشنبه 25 آذر

     ۰
     اسلام آباد غرب
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۲
     خرم آباد
     نم نسبی %۸۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۲
     الیگودرز
     نم نسبی %۴۵
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۹
     طبس
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۲
     اصفهان
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۴
     نایین
     نم نسبی %۴۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۵
     خواف
     نم نسبی %۶۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۵
     بشرویه
     نم نسبی %۳۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۸
     قصر شیرین
     نم نسبی %۱۰۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c

     ۴
     درود
     نم نسبی %۶۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 25 آذر
     همدان
     یاسوج
     یزد
    • اقلیم استان
     اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
     اقلیم استان کرمانشاه

     استان کرمانشاه ناحیه‌ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین‌‌النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانیده است. سلسله جبال زاگرس در محدوده‌ این استان به صورت مجموعه‌‌ای ...

مجموع بازدیدها : 412,432,166
تعداد بازدید امروز : 713
تعداد بازدید دیروز : 425,738
تعداد بازدید این ماه : 10,019,292