سازمان هواشناسی
    • جستجو در راه ها
     شهر مبدا :شهر مقصد :
    • وضع هوای جاده (راه) اردبیل-بجنورد

     نام شهر ساعت و تاریخ گزارش وضع هوا دما
     (◦C)
     دید افقی
     (m)
     فشار
     (hPa)
     سرعت و جهت باد
     اردبیل ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ مه آلود -۱° c ۳۰۰۰ ۰ -
     آرام
     فیروز آباد-کوثر ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صاف ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     زنجان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صاف -۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۲mps  ۷km/h
     خرم دره ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ مه آلود -۱° c ۴۰۰۰ -
     آرام
     تاکستان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمال شرقی
     ۳mps  ۱۰km/h
     قزوین ۰۹:۳۸    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رگبار برف ۱° c ۳۰۰۰ ۱۰۱۹ شرقی
     ۳mps  ۱۱km/h
     هشتگرد ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ مه آلود -۱° c ۳۰۰ - جنوبی
     ۱mps  ۳km/h
     کرج ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ غبارآلود ۲° c ۳۰۰۰ - شرقی
     ۱mps  ۳km/h
     تهران ۱۰:۰۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۴° c ۸۰۰۰ ۱۰۲۰
     آرام
     گرمسار ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۴° c بیش از ۱۰ کیلومتر -
     آرام
     سمنان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ غبارآلود ۴° c ۸۰۰۰ - غربی
     ۱mps  ۳km/h
     دامغان ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۱° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۳mps  ۱۰km/h
     شاهرود - - - - - -
     میامی ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری صفر° c بیش از ۱۰ کیلومتر - غربی
     ۳mps  ۱۰km/h
     سبزوار ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۲° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شرقی
     ۵mps  ۱۷km/h
     اسفراین ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ابری ۵° c بیش از ۱۰ کیلومتر - شمالی
     ۱mps  ۳km/h
     بجنورد ۰۹:۳۰    ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ غبارآلود ۲° c ۹۰۰۰ ۰ -
     ۱mps  ۳km/h
    • وضع هوای فعلی اردبیل-بجنورد  |  شنبه 28 دی

     ۱-
     اردبیل
     نم نسبی %۹۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۲
     بجنورد
     نم نسبی %۵۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲° c

     ۱-
     زنجان
     نم نسبی %۹۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۱° c

     ۱
     قزوین
     نم نسبی %۹۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۲
     سبزوار
     نم نسبی %۵۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۲
     کرج
     نم نسبی %۷۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲° c

     ۴
     تهران
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۴
     سمنان
     نم نسبی %۵۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۰
     میامی
     نم نسبی %۶۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     صفر° c

     ۱-
     شاهرود
     نم نسبی %۶۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۱° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 28 دی
     اراک
     اردبیل
     ارومیه
     اصفهان
     اهواز
     ایلام
     بجنورد
     بندر عباس
     بوشهر
     بیرجند
     تبریز
     تهران
     جزیره ابوموسی
     جزیره خارک
     جزیره قشم
     جزیره کیش
    • اقلیم استان
     اقلیم استان اردبیل
     چهره عمومی شهرستان اردبیل متأثر از ارتفاعات کوهستان‌های سبلان، طالش و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده‌اند. بیشتر زمین‌های این بخش از استان 2000 تا 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. شمال غربی ...
     اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 563,299,657
تعداد بازدید امروز : 129,293
تعداد بازدید دیروز : 327,320
تعداد بازدید این ماه : 9,052,233