سازمان هواشناسی
    • معرفی
     • تهیه و تدوین برنامه های راهبردی طرح جامع توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور
     • هماهنگی، نظارت، کنترل، سیاست گذاری، ارزیابی و انطباق عملکرد با معیارها و بررسی نیازهای آموزشی در امور دیدبانی
     • تهیه و تدوین دستور العمل های تخصصی دیدبانی مطابق با استاندارد های بین المللی
     • نیاز سنجی در خصوص احداث انواع ایستگاههای هواشناسی
     • نظارت مستمر بر تولید داده های پایه هواشناسی و مبادله گزارش های جوی مطابق استاندارد های جهانی با توجه به نقش موثر این داده ها بر امور زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی،زیست محیطی و ...
     • همکاری های بین المللی درخصوص معرفی ایستگاههای هواشناسی بمنظور پایش اقلیم جهانی و منطقه ای 
    • مدیریت شبکه پایش هواشناسی
مجموع بازدیدها : 253,167,850
تعداد بازدید امروز : 152,700
تعداد بازدید دیروز : 186,460
تعداد بازدید این ماه : 6,187,982