سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۵۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۳۰ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  شنبه 30 تیر

     ۲۴
     کوهرنگ
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۹
     شهر کرد
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۹° c

     ۲۹
     لردگان
     نم نسبی %۱۸
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۹° c

     ۲۸
     بروجن
     نم نسبی %۱۳
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۸° c

     ۲۸
     نم نسبی %۲۱
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۸° c

     ۲۸
     سامان
     نم نسبی %۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۸° c

     ۲۶
     فرخ شهر
     نم نسبی %۱۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۷
     فارسان
     نم نسبی %۱۷
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۳۰
     اردل
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۰° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 30 تیر
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     پل زمان خان
     فارسان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 359,660,755
تعداد بازدید امروز : 135,989
تعداد بازدید دیروز : 326,976
تعداد بازدید این ماه : 9,030,494