سازمان هواشناسی
    • وضع هوای دیواندره

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۵۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۰۳ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان کردستان  |  چهارشنبه 03 بهمن

     ۵
     یاسوکند
     نم نسبی %۴۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۵° c

     ۷
     بابارشانی
     نم نسبی %۳۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۴
     بهارستان
     نم نسبی %۴۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۱۱
     سروآباد
     نم نسبی %۳۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۶
     دهگلان
     نم نسبی %۹۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۸
     آویهنگ
     نم نسبی %۳۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۸° c

     ۶
     قاملو
     نم نسبی %۳۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۶° c

     ۸
     سقز
     نم نسبی %۳۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۸° c

     ۶
     سنندج
     نم نسبی %۳۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۴
     بیجار
     نم نسبی %۳۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۲
     زرینه اباتو
     نم نسبی %۵۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲° c

     ۶
     مریوان
     نم نسبی %۵۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۵
     قروه
     نم نسبی %۴۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۷
     بانه
     نم نسبی %۴۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۱
     هزارکانیان
     نم نسبی %۴۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۸
     کامیاران
     نم نسبی %۴۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     -
     قاملو
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 03 بهمن
     سنندج
     بانه
     بیجار
     زرینه اباتو
     سقز
     قروه
     کامیاران
     مریوان
     هزارکانیان
     آویهنگ
     بابارشانی
     بهارستان
     دهگلان
     دیواندره
     سروآباد
     قاملو
     یاسوکند
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان کردستان

      بلندترین کوه‌‌های این ناحیه،‌ ...

مجموع بازدیدها : 430,002,438
تعداد بازدید امروز : 215,831
تعداد بازدید دیروز : 372,062
تعداد بازدید این ماه : 959,994