سازمان هواشناسی
    • وضع هوای Tangeh Torkaman

     هوای حاضر            ساعت: ۲۰:۳۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۲۴ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  سه شنبه 24 تیر

     ۲۵
     یکه سعود
     نم نسبی %۵۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۲۵
     گیفان
     نم نسبی %۴۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۵° c

     ۲۳
     کوسه
     نم نسبی %۴۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۳° c

     ۲۷
     مهمانک
     نم نسبی %۴۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۳
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۶۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۵
     شوقان
     نم نسبی %۵۱
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۵° c

     ۲۴
     مهمانک
     نم نسبی %۶۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۹
     سنخواست
     نم نسبی %۳۸
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۲۹
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۳۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۲۷
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۶
     بجنورد
     نم نسبی %۴۳
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۶° c

     ۲۲
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۶۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۲° c

     ۳۰
     مانه سملقان
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۰° c

     ۳۰
     شیروان
     نم نسبی %۳۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۰° c

     ۲۹
     اسفراین
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۹° c

     ۲۷
     جاجرم
     نم نسبی %۴۸
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۷° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 24 تیر
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 603,075,278
تعداد بازدید امروز : 136,084
تعداد بازدید دیروز : 155,766
تعداد بازدید این ماه : 3,335,436