سازمان هواشناسی
    • وضع هوای Tangeh Torkaman

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۵۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۰۲ اسفند
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان شمالی  |  جمعه 02 اسفند

     ۵
     یکه سعود
     نم نسبی %۹۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۳
     گیفان
     نم نسبی %۸۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳° c

     ۱
     کوسه
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۳
     مهمانک
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۲
     رباط قره بیل
     نم نسبی %۹۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۳
     شوقان
     نم نسبی %۹۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳° c

     ۲
     مهمانک
     نم نسبی %۹۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۸
     سنخواست
     نم نسبی %۷۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۵
     اسماعیل آباد
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۷
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     نم نسبی %۸۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۲
     بجنورد
     نم نسبی %۹۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۳
     رازوجرگلان
     نم نسبی %۹۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳° c

     ۷
     مانه سملقان
     نم نسبی %۷۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۵
     شیروان
     نم نسبی %۹۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۶
     اسفراین
     نم نسبی %۸۱
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۱۰
     جاجرم
     نم نسبی %۷۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۰° c

     -
     رباط قره بیل
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 02 اسفند
     بجنورد
     اسفراین
     جاجرم
     مانه سملقان
     اسماعیل آباد
     Tangeh Torkaman
     بجنورد
     دشت
     رازوجرگلان
     رباط قره بیل
     سنخواست
     سیساب
     شوقان
     شیروان
     صفی آباد (خراسان شمالی)
     کوسه
     گیفان
     مهمانک
     یکه سعود
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان شمالی
     جغرافیای استان خراسان شمالی
      
     اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب طبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی ...
مجموع بازدیدها : 575,698,950
تعداد بازدید امروز : 174,914
تعداد بازدید دیروز : 321,422
تعداد بازدید این ماه : 496,336