سازمان هواشناسی
    • وضع هوای کارکنده

     هوای حاضر            ساعت: ۱۸:۰۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۲ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان گلستان  |  پنجشنبه 12 تیر

     ۳۳
     قپان
     نم نسبی %۳۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۳° c

     ۲۷
     کردکوی
     نم نسبی %۶۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۳۲
     مراوه تپه
     نم نسبی %۳۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۲۸
     گرگان
     نم نسبی %۵۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۸° c

     ۳۲
     کلاله
     نم نسبی %۴۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۲° c

     ۳۲
     مینودشت
     نم نسبی %۴۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۳۲
     گنبد کاووس
     نم نسبی %۴۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۲° c

     ۲۷
     قپان
     نم نسبی %۵۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۲۹
     بندر ترکمن
     نم نسبی %۵۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۹° c

     ۳۲
     اینچه برون
     نم نسبی %۳۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۲۸
     علی آباد
     نم نسبی %۵۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۸° c

     ۲۸
     بندر گز
     نم نسبی %۵۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۸° c

     -
     گرگان
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 12 تیر
     گرگان
     اینچه برون
     بندر ترکمن
     بندر گز
     علی آباد
     پارک ملی گلستان
     دانشگاه پردیس
     قپان
     کارکنده
     کارکنده
     کردکوی
     کلاله
     گرگان-هاشم آباد
     گنبد کاووس
     مراوه تپه
     مزرعه نمونه ارتش
     مینودشت
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان گلستان

     شکل ناهمواری‌های استان گلستان به گونه‌ای است که به روشنی می‌توان آن‌ها را به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرد. امتداد و جهت رشته کوه‌های البرز،‌ به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طولانی، خط ساحلی و ...

مجموع بازدیدها : 601,303,395
تعداد بازدید امروز : 99,833
تعداد بازدید دیروز : 134,349
تعداد بازدید این ماه : 1,563,553