سازمان هواشناسی
    • وضع هوای کارکنده

     هوای حاضر            ساعت: ۲۳:۴۷
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | چهارشنبه ۲۰ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان گلستان  |  چهارشنبه 20 فروردین

     ۲
     قپان
     نم نسبی %۹۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۴
     کردکوی
     نم نسبی %۹۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۴
     مراوه تپه
     نم نسبی %۸۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۴
     گرگان
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۴
     کلاله
     نم نسبی %۹۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۴° c

     ۶
     مینودشت
     نم نسبی %۸۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۷
     گنبد کاووس
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۸
     قپان
     نم نسبی %۸۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۸
     بندر ترکمن
     نم نسبی %۸۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۹
     اینچه برون
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۶
     علی آباد
     نم نسبی %۹۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۹
     بندر گز
     نم نسبی %۸۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۹° c

     -
     گرگان
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |چهارشنبه 20 فروردین
     گرگان
     اینچه برون
     بندر ترکمن
     بندر گز
     علی آباد
     پارک ملی گلستان
     دانشگاه پردیس
     قپان
     کارکنده
     کارکنده
     کردکوی
     کلاله
     گرگان-هاشم آباد
     گنبد کاووس
     مراوه تپه
     مزرعه نمونه ارتش
     مینودشت
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان گلستان

     شکل ناهمواری‌های استان گلستان به گونه‌ای است که به روشنی می‌توان آن‌ها را به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرد. امتداد و جهت رشته کوه‌های البرز،‌ به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طولانی، خط ساحلی و ...

مجموع بازدیدها : 586,790,127
تعداد بازدید امروز : 315,691
تعداد بازدید دیروز : 242,062
تعداد بازدید این ماه : 4,859,141