سازمان هواشناسی
    • وضع هوای چورزق

     هوای حاضر            ساعت: ۰۳:۵۰
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۱ آذر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  پنجشنبه 21 آذر

     ۱-
     ماه نشان
     نم نسبی %۸۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۳-
     زنجان
     نم نسبی %۹۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۳° c

     ۱-
     خرم دره
     نم نسبی %۸۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۱° c

     ۴-
     خدابنده
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۴° c

     ۲
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۸۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۹
     آببر
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۹° c

     ۲
     گرماب
     نم نسبی %۷۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 21 آذر
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 550,400,489
تعداد بازدید امروز : 29,401
تعداد بازدید دیروز : 309,945
تعداد بازدید این ماه : 7,068,671