سازمان هواشناسی
    • وضع هوای پرت

     هوای حاضر            ساعت: ۱۶:۵۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۱۵° c
     قسمتی ابری

     جهت باد: جنوب غربی
       هوای حاضر | دوشنبه ۰۲ مهر
     سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱