سازمان هواشناسی
    • وضع هوای نیک پی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۰:۴۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     ۳° c
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۱۲ فروردین
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۷۷

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۰.۲ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۳° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰۰:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  سه شنبه 12 فروردین

     ۱۳
     چورزق
     نم نسبی %۳۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۳° c

     ۳
     نیک پی
     نم نسبی %۷۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۹
     گیلوان
     نم نسبی %۷۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۵
     دندی
     نم نسبی %۵۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۳
     صایین قلعه
     نم نسبی %۶۶
     ۳۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳° c

     ۴
     هلاب
     نم نسبی %۵۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴° c

     ۲
     سجاس
     نم نسبی %۷۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲° c

     ۴
     ابهر
     نم نسبی %۶۴
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۴° c

     ۲
     زرین رود
     نم نسبی %۸۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲° c

     ۹
     ماه نشان
     نم نسبی %۴۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۹° c

     ۴
     زنجان
     نم نسبی %۶۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴° c

     ۶
     خرم دره
     نم نسبی %۶۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۲
     خدابنده
     نم نسبی %۶۸
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲° c

     ۶
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۶۷
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۱۳
     آببر
     نم نسبی %۵۳
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۶
     گرماب
     نم نسبی %۷۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 12 فروردین
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 584,777,799
تعداد بازدید امروز : 8,921
تعداد بازدید دیروز : 283,198
تعداد بازدید این ماه : 2,846,813