سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ملکشاهی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۱:۴۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۱۹ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان ایلام  |  پنجشنبه 19 تیر

     ۲۷
     بدره
     نم نسبی %۲۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۷° c

     ۲۶
     ایلام
     نم نسبی %۲۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۴۶
     مهران
     نم نسبی %۱۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۶° c

     ۳۸
     دهلران
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۸° c

     ۴۲
     دره شهر
     نم نسبی %۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۲° c

     ۳۶
     ایوان غرب
     نم نسبی %۱۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۶° c

     ۴۱
     لومار
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴۱° c

     ۳۸
     سرابله
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۸° c

     ۴۰
     آبدانان
     نم نسبی %۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 19 تیر
     ایلام
     آبدانان
     ایوان غرب
     دره شهر
     دهلران
     لومار
     مهران
     بدره
     سرابله
     ملکشاهی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان ایلام
     استان ایلام با 19086کیلومترمربع حدود4/1 درصدمساحت کل کشورراتشکیل می دهد . این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور ...
مجموع بازدیدها : 602,212,527
تعداد بازدید امروز : 9,329
تعداد بازدید دیروز : 139,676
تعداد بازدید این ماه : 2,472,685