سازمان هواشناسی
    • وضع هوای مال خلیفه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۹:۴۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۱۰ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  یکشنبه 10 فروردین

     ۵
     سورشجان
     نم نسبی %۹۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۴
     دوآب صمصامی
     نم نسبی %۹۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴° c

     ۶
     شلمزار
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۱
     کوهرنگ
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۴
     شهر کرد
     نم نسبی %۹۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۸
     لردگان
     نم نسبی %۹۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۵
     بروجن
     نم نسبی %۸۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۶
     ایلبگی
     نم نسبی %۹۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۶° c

     ۴
     سامان
     نم نسبی %۹۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۴
     فرخ شهر
     نم نسبی %۹۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۴° c

     ۵
     فارسان
     نم نسبی %۸۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۷
     اردل
     نم نسبی %۸۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۵
     بلداجی
     نم نسبی %۸۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۵° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 10 فروردین
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 584,277,098
تعداد بازدید امروز : 89,669
تعداد بازدید دیروز : 221,134
تعداد بازدید این ماه : 2,346,113