سازمان هواشناسی
    • وضع هوای لنگه-ساحلی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۶:۲۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۲۹ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان هرمزگان  |  یکشنبه 29 بهمن

     ۸
     حاجی آباد
     نم نسبی %۴۹
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۱۵
     بندر عباس
     نم نسبی %۸۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۵° c

     ۱۴
     میناب
     نم نسبی %۸۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     ۱۶
     جزیره قشم
     نم نسبی %۹۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۶° c

     ۲۰
     جزیره لاوان
     نم نسبی %۹۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۱۹
     جزیره کیش
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۹° c

     ۱۹
     بندر لنگه
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۹° c

     ۲۲
     جزیره سیری
     نم نسبی %۹۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۲° c

     ۱۹
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۹° c

     ۲۱
     جاسک
     نم نسبی %۸۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۱° c

     ۱۹
     رودان
     نم نسبی %۴۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۲۳
     پارسیان
     نم نسبی %۲۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۱۱
     بستک
     نم نسبی %۶۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۷
     بندر خمیر
     نم نسبی %۸۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۰
     قشم-ساحلی
     نم نسبی %۹۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۰° c

     ۱۷
     سردشت بشاگرد
     نم نسبی %۲۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 29 بهمن
     بندر عباس
     جزیره ابوموسی
     جزیره قشم
     جزیره کیش
     بندر خمیر
     رودان
     سردشت بشاگرد
     میناب
     بستک
     بندر لنگه
     پارسیان
     جاسک
     جزیره سیری
     جزیره لاوان
     حاجی آباد
     قشم-ساحلی
     لنگه-ساحلی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 310,116,786
تعداد بازدید امروز : 88,569
تعداد بازدید دیروز : 442,351
تعداد بازدید این ماه : 13,739,530