سازمان هواشناسی
    • وضع هوای لنگه-ساحلی

     هوای حاضر            ساعت: ۲۳:۴۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۰۵ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان هرمزگان  |  شنبه 05 بهمن

     ۵
     حاجی آباد
     نم نسبی %۹۳
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۱۲
     بندر عباس
     نم نسبی %۸۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۲° c

     ۱۲
     میناب
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۲° c

     ۱۴
     جزیره قشم
     نم نسبی %۶۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۴° c

     ۱۷
     جزیره لاوان
     نم نسبی %۵۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۷° c

     ۱۶
     جزیره کیش
     نم نسبی %۷۲
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۶° c

     ۱۶
     بندر لنگه
     نم نسبی %۶۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۶° c

     ۱۹
     جزیره سیری
     نم نسبی %۵۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۹° c

     ۱۹
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۵۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۹° c

     ۲۰
     جاسک
     نم نسبی %۷۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۰° c

     ۱۷
     رودان
     نم نسبی %۶۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۷° c

     ۱۵
     پارسیان
     نم نسبی %۷۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۵° c

     ۱۴
     بستک
     نم نسبی %۶۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۴° c

     ۱۸
     بندر خمیر
     نم نسبی %۷۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۱۹
     قشم-ساحلی
     نم نسبی %۲۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۹° c

     ۱۷
     سردشت بشاگرد
     نم نسبی %۳۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۷° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 05 بهمن
     بندر عباس
     جزیره ابوموسی
     جزیره قشم
     جزیره کیش
     بندر خمیر
     رودان
     سردشت بشاگرد
     میناب
     بستک
     بندر لنگه
     پارسیان
     جاسک
     جزیره سیری
     جزیره لاوان
     حاجی آباد
     قشم-ساحلی
     لنگه-ساحلی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 567,087,276
تعداد بازدید امروز : 416,376
تعداد بازدید دیروز : 478,532
تعداد بازدید این ماه : 2,477,557