سازمان هواشناسی
    • وضع هوای لنگه-ساحلی

     هوای حاضر            ساعت: ۰۸:۱۸
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۱ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان هرمزگان  |  پنجشنبه 21 فروردین

     ۱۹
     حاجی آباد
     نم نسبی %۸۲
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۹° c

     ۲۵
     بندر عباس
     نم نسبی %۶۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۹
     میناب
     نم نسبی %۳۹
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۲۱
     جزیره قشم
     نم نسبی %۸۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۱° c

     ۲۴
     جزیره لاوان
     نم نسبی %۹۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۴° c

     ۲۶
     جزیره کیش
     نم نسبی %۶۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۵
     بندر لنگه
     نم نسبی %۸۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۲۵
     جزیره سیری
     نم نسبی %۸۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۲۴
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۷۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۴° c

     ۲۵
     جاسک
     نم نسبی %۷۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۳۰
     رودان
     نم نسبی %۲۵
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۰° c

     ۲۷
     پارسیان
     نم نسبی %۳۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۲۳
     بستک
     نم نسبی %۶۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۳° c

     ۲۷
     بندر خمیر
     نم نسبی %۷۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۷° c

     ۲۶
     قشم-ساحلی
     نم نسبی %۶۹
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۲
     سردشت بشاگرد
     نم نسبی %۳۹
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 21 فروردین
     بندر عباس
     جزیره ابوموسی
     جزیره قشم
     جزیره کیش
     بندر خمیر
     رودان
     سردشت بشاگرد
     میناب
     بستک
     بندر لنگه
     پارسیان
     جاسک
     جزیره سیری
     جزیره لاوان
     حاجی آباد
     قشم-ساحلی
     لنگه-ساحلی
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان هرمزگان

     استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران ما بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از ...

مجموع بازدیدها : 586,884,709
تعداد بازدید امروز : 90,843
تعداد بازدید دیروز : 319,430
تعداد بازدید این ماه : 4,953,723