سازمان هواشناسی
    • وضع هوای قوچان

     هوای حاضر            ساعت: ۲۰:۰۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -۱° c
     صاف

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۰۱ بهمن
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۸۰

     دید افقی:  بیش از ۱۰ کیلومتر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۷° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۲° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۹:۲۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  یکشنبه 01 بهمن

     ۱-
     قوچان
     نم نسبی %۸۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۷
     سرخس
     نم نسبی %۷۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۵
     سبزوار
     نم نسبی %۵۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۶
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۶۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۵
     مشهد
     نم نسبی %۷۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۵
     نیشابور
     نم نسبی %۶۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۵° c

     ۱
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۵۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۷
     کاشمر
     نم نسبی %۶۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۶
     گناباد
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۸
     تربت جام
     نم نسبی %۵۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۸° c

     ۵
     درگز
     نم نسبی %۸۱
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۰
     فریمان
     نم نسبی %۶۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     صفر° c

     ۸
     خواف
     نم نسبی %۵۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۵
     کلات نادر
     نم نسبی %۷۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۵
     جغتای
     نم نسبی %۸۱
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۷
     بردسکن
     نم نسبی %۷۰
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۷° c

     ۹
     تایباد
     نم نسبی %۶۶
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۳
     بجستان
     نم نسبی %۷۵
     ۱۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 01 بهمن
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 296,806,775
تعداد بازدید امروز : 428,936
تعداد بازدید دیروز : 660,315
تعداد بازدید این ماه : 428,936