سازمان هواشناسی
    • وضع هوای طرق

     هوای حاضر            ساعت: ۱۱:۲۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۸ دی
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  پنجشنبه 28 دی

     ۵
     قوچان
     نم نسبی %۶۰
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۱۳
     سرخس
     نم نسبی %۳۸
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۳° c

     ۱۰
     سبزوار
     نم نسبی %۳۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۰° c

     ۵
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۶۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۸
     مشهد
     نم نسبی %۳۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c

     ۱۰
     نیشابور
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     ۷
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۳۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۰
     کاشمر
     نم نسبی %۲۹
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۰° c

     ۷
     گناباد
     نم نسبی %۳۶
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۸
     تربت جام
     نم نسبی %۳۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۱۱
     درگز
     نم نسبی %۵۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۷
     فریمان
     نم نسبی %۳۹
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     خواف
     نم نسبی %۲۹
     ۳۶ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۰° c

     ۱۲
     کلات نادر
     نم نسبی %۳۵
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۲° c

     ۶
     جغتای
     نم نسبی %۵۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۶° c

     ۹
     بردسکن
     نم نسبی %۳۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۹° c

     ۹
     تایباد
     نم نسبی %۳۷
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۸
     بجستان
     نم نسبی %۲۹
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 28 دی
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 294,965,080
تعداد بازدید امروز : 177,199
تعداد بازدید دیروز : 469,357
تعداد بازدید این ماه : 13,139,349