سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۰۴:۴۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۲۰ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  جمعه 20 تیر

     ۲۶
     فیض آباد
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۹
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۹° c

     ۱۷
     قوچان
     نم نسبی %۵۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۵
     سرخس
     نم نسبی %۳۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۲۶
     سبزوار
     نم نسبی %۲۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۶° c

     ۳۲
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۱۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۲۳
     مشهد
     نم نسبی %۳۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     ۲۲
     نیشابور
     نم نسبی %۳۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۲° c

     ۲۲
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c

     ۲۴
     کاشمر
     نم نسبی %۲۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۴° c

     ۲۵
     گناباد
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۲۱
     تربت جام
     نم نسبی %۳۲
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۱° c

     ۳۷
     درگز
     نم نسبی %۱۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۷° c

     ۳۰
     فریمان
     نم نسبی %۱۷
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۰° c

     ۳۴
     خواف
     نم نسبی %۱۳
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     ۳۳
     کلات نادر
     نم نسبی %۱۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۳° c

     ۳۲
     جغتای
     نم نسبی %۱۴
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۲° c

     ۳۷
     بردسکن
     نم نسبی %۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۷° c

     ۳۶
     تایباد
     نم نسبی %۱۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۶° c

     ۳۴
     بجستان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 20 تیر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 602,373,392
تعداد بازدید امروز : 23,011
تعداد بازدید دیروز : 147,183
تعداد بازدید این ماه : 2,633,550