سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ریمله

     هوای حاضر            ساعت: ۱۵:۵۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۷ مهر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  پنجشنبه 27 مهر

     ۲۱
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۲۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۱° c

     ۲۴
     بروجرد
     نم نسبی %۱۵
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۴° c

     ۲۳
     الشتر
     نم نسبی %۱۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۳° c

     ۲۷
     خرم آباد
     نم نسبی %۱۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۲۵
     الیگودرز
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۳۱
     پل دختر
     نم نسبی %۱۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۱° c

     ۲۶
     کوهدشت
     نم نسبی %۱۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۵
     درود
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۳
     ازنا
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     ۲۷
     رومشکان
     نم نسبی %۱۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۷° c

     ۲۴
     ایمان آباد
     نم نسبی %۱۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۴° c

     ۲۴
     سیلاخور
     نم نسبی %۲۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۴° c

     ۲۸
     سپید دشت
     نم نسبی %۱۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۸° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 27 مهر
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 264,329,319
تعداد بازدید امروز : 106,252
تعداد بازدید دیروز : 195,656
تعداد بازدید این ماه : 5,252,024