سازمان هواشناسی
    • وضع هوای ریمله

     هوای حاضر            ساعت: ۱۷:۲۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۸ شهریور
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان لرستان  |  پنجشنبه 28 شهریور

     ۳۰
     نورآباد لرستان
     نم نسبی %۱۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۰° c

     ۳۴
     بروجرد
     نم نسبی %۸
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۴° c

     ۳۲
     الشتر
     نم نسبی %۱۴
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۲° c

     ۳۶
     خرم آباد
     نم نسبی %۷
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۶° c

     ۳۱
     الیگودرز
     نم نسبی %۱۱
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۱° c

     ۴۰
     پل دختر
     نم نسبی %۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۴۰° c

     ۳۶
     کوهدشت
     نم نسبی %۱۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۶° c

     ۳۴
     درود
     نم نسبی %۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۴° c

     ۳۲
     ازنا
     نم نسبی %۱۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۲° c

     ۳۵
     سیلاخور
     نم نسبی %۱۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۳۵° c

     ۳۶
     رومشکان
     نم نسبی %۴
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۶° c

     ۳۴
     ایمان آباد
     نم نسبی %۱۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۴° c

     ۳۹
     سپید دشت
     نم نسبی %۱۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳۹° c

     ۳۴
     شول آباد
     نم نسبی %۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۴° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 28 شهریور
     خرم آباد
     ازنا
     الشتر
     ایمان آباد
     بروجرد
     پل دختر
     رومشکان
     سپید دشت
     سیلاخور
     شول آباد
     کوهدشت
     الیگودرز
     درود
     ریمله
     نورآباد لرستان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان لرستان
     جغرافیای طبیعی و اقلیم
     استان لرستان سرزمینی کوهستانی است که به‌ جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. این ناهمواری‌ها که دارای سنگ‌های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با ...
مجموع بازدیدها : 522,044,896
تعداد بازدید امروز : 223,226
تعداد بازدید دیروز : 323,341
تعداد بازدید این ماه : 9,180,540