سازمان هواشناسی
    • وضع هوای دوآب صمصامی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۱۰
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۳۰ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  یکشنبه 30 تیر

     ۳۳
     سورشجان
     نم نسبی %۱۰
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۳° c

     ۳۴
     شلمزار
     نم نسبی %۱۳
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     ۳۵
     مال خلیفه
     نم نسبی %۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۵° c

     ۳۰
     نم نسبی %۲۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۰° c

     ۲۹
     کوهرنگ
     نم نسبی %۱۶
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۹° c

     ۳۲
     شهر کرد
     نم نسبی %۸
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۳۶
     لردگان
     نم نسبی %۲۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۶° c

     ۳۱
     بروجن
     نم نسبی %۱۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۳
     ایلبگی
     نم نسبی %۱۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۳۲
     سامان
     نم نسبی %۹
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۲° c

     ۳۲
     فرخ شهر
     نم نسبی %۱۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۳۲° c

     ۳۱
     فارسان
     نم نسبی %۱۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۵
     اردل
     نم نسبی %۱۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۵° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 30 تیر
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     ایلبگی
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 502,011,951
تعداد بازدید امروز : 204,513
تعداد بازدید دیروز : 346,966
تعداد بازدید این ماه : 10,262,502