سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۲:۵۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۱۶ تیر
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  دوشنبه 16 تیر

     ۲۵
     چورزق
     نم نسبی %۳۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۲۲
     نیک پی
     نم نسبی %۳۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۲° c

     ۲۶
     گیلوان
     نم نسبی %۳۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۱۹
     دندی
     نم نسبی %۵۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۱۹
     صایین قلعه
     نم نسبی %۴۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۹° c

     ۲۱
     هلاب
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۱° c

     ۱۹
     سجاس
     نم نسبی %۴۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۹° c

     ۱۹
     ابهر
     نم نسبی %۴۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۹° c

     ۲۰
     زرین رود
     نم نسبی %۴۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۰° c

     ۲۳
     ماه نشان
     نم نسبی %۴۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     ۲۱
     زنجان
     نم نسبی %۳۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۲۳
     خرم دره
     نم نسبی %۳۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۳° c

     ۱۸
     خدابنده
     نم نسبی %۴۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۸° c

     ۲۴
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۳۶
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۴° c

     ۲۹
     آببر
     نم نسبی %۳۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۹° c

     ۲۸
     گرماب
     نم نسبی %۲۵
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۸° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 16 تیر
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 601,792,770
تعداد بازدید امروز : 15,100
تعداد بازدید دیروز : 157,156
تعداد بازدید این ماه : 2,052,928