سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۰۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۸ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  دوشنبه 28 مرداد

     ۳۱
     چورزق
     نم نسبی %۲۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۱° c

     ۲۹
     نیک پی
     نم نسبی %۱۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۹° c

     ۳۰
     گیلوان
     نم نسبی %۳۹
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۰° c

     ۳۲
     دندی
     نم نسبی %۱۶
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۲° c

     ۳۱
     هلاب
     نم نسبی %۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۱° c

     ۲۶
     سجاس
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۵
     ابهر
     نم نسبی %۲۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۵° c

     ۳۶
     ماه نشان
     نم نسبی %۱۴
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۶° c

     ۳۰
     زنجان
     نم نسبی %۲۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۰° c

     ۲۸
     خرم دره
     نم نسبی %۲۲
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۸° c

     ۲۸
     خدابنده
     نم نسبی %۲۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۸° c

     ۲۹
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۱۵
     ۴۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۹° c

     ۳۱
     آببر
     نم نسبی %۲۷
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳۱° c

     ۳۴
     گرماب
     نم نسبی %۹
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 28 مرداد
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 511,926,431
تعداد بازدید امروز : 267,327
تعداد بازدید دیروز : 315,281
تعداد بازدید این ماه : 9,395,815