سازمان هواشناسی
    • وضع هوای خیرآباد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۵:۲۲
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۰۶ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان زنجان  |  یکشنبه 06 بهمن

     ۲
     چورزق
     نم نسبی %۵۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۶-
     نیک پی
     نم نسبی %۹۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۶° c

     ۱-
     گیلوان
     نم نسبی %۸۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۸-
     دندی
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۸° c

     ۱۲-
     صایین قلعه
     نم نسبی %۹۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱۲° c

     ۷-
     هلاب
     نم نسبی %۷۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۷° c

     ۱۰-
     سجاس
     نم نسبی %۹۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱۰° c

     ۵-
     ابهر
     نم نسبی %۷۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۵° c

     ۹-
     زرین رود
     نم نسبی %۹۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     -۹° c

     ۴-
     ماه نشان
     نم نسبی %۸۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۴° c

     ۱۰-
     زنجان
     نم نسبی %۹۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     -۱۰° c

     ۶-
     خرم دره
     نم نسبی %۸۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۶° c

     ۷-
     خدابنده
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۷° c

     ۳-
     فرودگاه زنجان
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۳° c

     ۶
     آببر
     نم نسبی %۵۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۶° c

     ۱-
     گرماب
     نم نسبی %۸۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     -۱° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 06 بهمن
     زنجان
     خدابنده
     خرم دره
     خیرآباد
     گرماب
     ماه نشان
     آببر
     ابهر
     چورزق
     دندی
     زرین رود
     سجاس
     صایین قلعه
     گیلوان
     نیک پی
     هلاب
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان زنجان
     تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت هایبالایی در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه ...
مجموع بازدیدها : 567,132,861
تعداد بازدید امروز : 41,087
تعداد بازدید دیروز : 420,874
تعداد بازدید این ماه : 2,523,142