سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۳۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | جمعه ۰۴ خرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  جمعه 04 خرداد

     ۲۱
     کوهرنگ
     نم نسبی %۳۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۲۵
     شهر کرد
     نم نسبی %۲۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۲۹
     لردگان
     نم نسبی %۲۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۹° c

     ۲۳
     بروجن
     نم نسبی %۲۷
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۳° c

     ۲۶
     نم نسبی %۲۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۶° c

     ۲۵
     سامان
     نم نسبی %۲۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۵° c

     ۲۴
     فرخ شهر
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۴° c

     ۲۴
     فارسان
     نم نسبی %۲۹
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۴° c

     ۲۷
     اردل
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۷° c
    • پیش بینی وضع هوا |جمعه 04 خرداد
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     پل زمان خان
     فارسان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 341,465,616
تعداد بازدید امروز : 196,014
تعداد بازدید دیروز : 347,101
تعداد بازدید این ماه : 1,267,198