وضع هوای بلداجی : ایستگاه هواشناسی بلداجی
سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۱۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۲۷ مرداد
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  شنبه 27 مرداد

     ۲۵
     سورشجان
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۵° c

     ۲۶
     شلمزار
     نم نسبی %۲۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۶° c

     ۳۱
     مال خلیفه
     نم نسبی %۱۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۱° c

     ۲۸
     کوهرنگ
     نم نسبی %۱۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۸° c

     ۳۱
     شهر کرد
     نم نسبی %۱۰
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۴
     لردگان
     نم نسبی %۱۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳۴° c

     ۳۱
     بروجن
     نم نسبی %۱۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۱° c

     ۳۳
     پل زمان خان
     نم نسبی %۱۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۳۳
     سامان
     نم نسبی %۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳۳° c

     ۳۱
     فرخ شهر
     نم نسبی %۱۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۳۱° c

     ۳۳
     فارسان
     نم نسبی %۱۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۳° c

     ۳۴
     اردل
     نم نسبی %۱۲
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳۴° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 27 مرداد
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     پل زمان خان
     دوآب صمصامی
     سورشجان
     شلمزار
     فارسان
     مال خلیفه
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 369,019,011
تعداد بازدید امروز : 297,447
تعداد بازدید دیروز : 333,133
تعداد بازدید این ماه : 8,824,760