سازمان هواشناسی
    • وضع هوای بلداجی

     هوای حاضر            ساعت: ۱۳:۵۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | یکشنبه ۰۱ بهمن
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان چهارمحال و بختیاری  |  یکشنبه 01 بهمن

     ۷-
     کوهرنگ
     نم نسبی %۶۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۷° c

     ۱-
     شهر کرد
     نم نسبی %۵۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۱° c

     ۷
     لردگان
     نم نسبی %۴۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۲
     بروجن
     نم نسبی %۳۸
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲° c

     ۰
     سامان
     نم نسبی %۵۹
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     صفر° c

     ۱-
     فرخ شهر
     نم نسبی %۶۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     -۱° c

     ۱
     فارسان
     نم نسبی %۳۷
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱° c

     ۳
     اردل
     نم نسبی %۵۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 01 بهمن
     شهر کرد
     اردل
     بروجن
     بلداجی
     سامان
     فرخ شهر
     کوهرنگ
     لردگان
     فارسان
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان چهار محال بختیاری

       استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع بین ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و نیز ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان دربخش مرکزی کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخل ...

مجموع بازدیدها : 296,673,312
تعداد بازدید امروز : 295,473
تعداد بازدید دیروز : 660,315
تعداد بازدید این ماه : 295,473