سازمان هواشناسی
    • معرفی مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی

     در پی خشکسالی های گسترده سال های گذشته که لطمات زیادی به بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرد و بر اساس نیاز مسئولین محترم استانی در خصوص ارائه راهکارهای به روز و جامع در خصوص پایش،پیش بینی و هشدار خشکسالی و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در سفر به استان فارس، ستاد خشکسالی کشور به ریاست معاون محترم اجرایی رییس جمهور در پنجمین جلسه خود به تاریخ 18/04/87 مصوب نمود که مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور ایجاد شود. در پی این مصوبه معاون محترم نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به تاریخ 8/08/87 مجوز ایجاد پست های سازمانی مرکز ملی خشکسالی را در تشکیلات حوزه ستادی سازمان هواشناسی کشور صادر کرد. در این نامه وظایف اساسی مرکز بدین شرح ابلاغ گردید.

     1-جمع آوری داده ها و اطلاعات خشکسالی        
     2-پایش پیش بینی، پیش آگاهی و صدور هشدار خشکسالی
     3-اطلاع رسانی مناسب و مؤثر به کاربران عمومی و دستگاه های اجرایی 
      
           مرکزملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات ، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با بهره گیری از نرم افزار های پیشرفته و کادر متخصص و دلسوز درحال حاضر ضمن جمع آوری آمار بارش ، دما، گرد وغبار و دیگر پارامترهای جوی ایستگاه های سینوپتیک در سطح کشور پس از تحلیل آماری ، به ارائه بیش از 120محصول روزانه ، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه اقدام می نماید. استفاده از ایستگاه های وزارت نیرو و ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی سازمان هواشناسی در برنامه آینده این مرکز قرار دارد. همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی با مقاصد کشاورزی، آبشناسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی از وظایف این مرکز می باشد که با جذب نیروهای متخصص به انجام خواهد رسید.
     تعدادی از محصولات مرکز که هم اکنون قابل دسترس می باشند به شرح ذیل ارائه می گردد.
     1-پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI به صورت 36،24،12،9،6،3،1 ماهه که هرماه به روز می شود و به تفکیک استان و حوزه آبخیز بر روی سایت قرار می گیرد.
     2-پهنه بندی میزان بارش روزانه که تا 10 روز به صورت پیوسته قابل دسترس است و بارش سال زراعی و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت که به صورت روزانه به روز می شود.
     3-پهنه بندی دمای میانگین ومقایسه با بلندمدت و سال گذشته که به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، فصلی و سالانه بر روی سایت قرار می گیرد.
     4-پهنه بندی شاخص دهک و درصد از نرمال که به صورت ماهانه تهیه و به روز رسانی می گردد.
     5-نقشه هم تعداد دیدبانی گردو غبار به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه
     6-نقشه هم مقدار رطوبت نسبی و تبخیر و ساعات آفتابی که به صورت ماهانه و فصلی و سالانه به روز رسانی می گردد.
     7-گزارش های هفتگی و ماهانه و فصلی و سالانه مرکز علاوه بر بارگذاری بر روی سایت به صورت الکترونیکی و فاکس برای مدیران ستادی در سطح کشور ارسال می گردد.
     8-تصاویر ماهواره ای مشتمل بر شاخص های مختلف مرتبط با خشکسالی که همه هفته پس از به روز رسانی روی سایت مرکز قرار می گیرد.
      
    • مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی
مجموع بازدیدها : 531,456,135
تعداد بازدید امروز : 266,117
تعداد بازدید دیروز : 298,804
تعداد بازدید این ماه : 8,261,939