سازمان هواشناسی
    • معرفی

      گروه برنامه ریزی سازمان هواشناسی کشور به عنوان یکی از سه گروه مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری، زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

    • گروه برنامه ریزی
مجموع بازدیدها : 530,640,771
تعداد بازدید امروز : 55,490
تعداد بازدید دیروز : 330,643
تعداد بازدید این ماه : 7,446,575